Kunnanjohtajan vierasblogi: Osallistamalla lääkettä demokratiavajeeseen

Tulevaisuudentutkija Alvin Toffler julkaisi 1970 -luvun alussa kirjan Future Shock. Hän ennusti internetin laajan leviämisen ja mm. sen, että tiedosta tulee vahvojen yhteiskuntien liikkeellepaneva voima, joka nousee arvossaan työvoiman ja materiaalien rinnalle.

Toffler pohti demokratian kriisin olemusta näin:”Koko poliittisessa elämässä ei ole laitosta tai elintä, jonka välityksellä tavallinen ihminen voisi ilmaista ideoitaan siitä, millaiselta etäisen tulevaisuuden pitäisi näyttää, tuntua ja maistua. Häntä ei koskaan pyydetä pohtimaan tätä, ja jos hän niin tekee omasta aloitteestaan, ei ole olemassa mitään organisoitua tapaa, jolla hän voisi saattaa ideansa mukaan yleiseen poliittiseen toimintaan. Hänet on  irrotettu tulevaisuudesta ja hänestä on tehty poliittinen eunukki.”

Me kuntaihmiset elämme rakennemuutosta ja yritämme nähdä tulevaisuuteen. Strategiamme ja ohjelmamme rakentavat tulevaisuutta, vaikka tiedämme, että kyvyssämme hahmottaa muutosta ja ennustaa tulevaa on rajansa. Me haluamme kehittää uusia työskentelytapoja, joiden avulla saamme kiinni muutoksesta ja ennustamme tulevaisuutta. Haluamme osallistua tulevaisuuden rakentamiseen.

Kuntalaisten tahto selville osallistamalla

Punkalaitumen kunta asetti helmikuussa 2019 avoimelle digitaaliselle keskusteluseinälle kysymyksen ” Millainen on paras mahdollinen Punkalaidun vuonna 2025?” Kunnan päättäjät saivat kehitystyön tueksi keskusteluseinälle 266 keskustelijaa ja yhteisen näkemyksen muodostamiseen käytettiin 62 tuntia aikaa. Eli yhteensä 62 tuntia kollektiivista ajattelua Punkalaitumen parhaaksi. Näkymä tällä työskentelytavalla luodusta tulevaisuudesta on valoisa, sitä on mieluisa työstää eteenpäin ja se sopii vieläpä nykyisen kuntastrategian linjauksiin.

Saimme käyttöömme ajatuksia siitä, mihin täällä Punkalaitumella tulisi panostaa lähitulevaisuudessa. Saimme eväitä asioiden toteuttamistapoihin ja monia uusia herätteitä kehittää yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. Ymmärsimme, mikä on kuntalaisille tärkeää ja mitä ilman täällä maaseudun rauhassa on vaikea elää.

Tulokset ohjaamaan hyvien asioiden edistämistä

Kuntalaiset arvostavat avoimuutta ja rehellisyyttä. Maltillinen yhteisöllisyys ja luonto ovat punkalaitumelaisuuden ytimessä. Yhteiskunnan peruspalvelut ja yrittäjien tarjoamat lähipalvelut luovat turvallisuutta kuntalaisille. Työllisyyden ja yrittäjyyden tukemiseen arvioidaan edesauttavan palvelujen ylläpitoa tulevaisuudessa. Tulevaisuuden Punkalaitumelta toivotaan itsenäisyyttä ja kykyä tehdä yhteistyötä lähiympäristön kanssa järkevällä tavalla.

Kuntalaiset ovat osallistuneet ja kertoneet tahtotilansa ja matka jatkuu. Virkamiesten ja vaaleilla valittujen pitäisi nyt näyttää osaamisensa ja pistää hyvät asiat toteutukseen. Paras kiitos kuntalaisille on yksinkertaisesti se, että he oikeasti pääsevät vaikuttamaan omaa elinymäristöä vaikuttaviin ratkaisuihin.

Rohkea osallistamisprojekti vahvisti positiivista kierrettä

Meillä Punkalaitumellakin on arjen ankeuttajia, jatkuvasti jauhava byrokratian mylly ja krooninen rahapula. Mutta meillä on myös positiivisuuden kierre, joka edelleen vahvistui tämän osallistamisprojektin myötä. Uskon vahvasti, että meillä jatkossakin osallistetaan rohkeasti ja päästetään kuntalaisia ja sidosryhmiä osallistumaan päätöksentekoon.

Olemme persoonallinen oman arvonsa tunteva kuntayhteisö. Miellytämme ihmisiä asumispaikkana, vapaa-ajanviettopaikkana ja työn tekemisen paikkana. Olemme löytäneet oman lääkkeemme demokratiavajeeseen.

Tuija Ojala

Tuoja Ojala aloitti vuodenvaihteessa 2019 Punkalaitumen kunnanjohtajana. Hän uskoo, että kunta kehittyy myönteiseen suuntaan, jos kuntalaiset voivat hyvin.

Ojala on syntynyt vuonna 1963 Punkalaitumella. Ennen kunnanjohtajan tehtäviä hän toimi vuodesta 2000 lähtien Loimaan kaupungin talousjohtaja.

Kuvassa mukana Ojalan koira Haiku.

Suosittelemme

Kunnanjohtajan vierasblogi: Osallistamisen prosessi voimaannuttaa koko kuntaa

Kirjoitin 70-luvulla yläasteella aineen, joka päättyi havaintoon, että 40-vuoden päästä yhteiskuntaamme johdetaan kumiaivoilla, jotka ovat joustavat ja toimivat vuorokauden ympäri hyödyntäen kaikkea maailmallista tietoa. Sain aineesta nelosen ja paperin kulmaan oli kirjoitettu ”Ei maailma voi 40-vuoden… Lue lisää!

Tulevaisuuden kunta on yhteisöllinen ja osallistava

Tulevaisuuden kunta on monin tavoin avoin kysymys, sillä sen roolit sekä toimintatavat ovat muuttumassa. Monet globaalit trendit ja maakuntauudistuksen tehtävien ja vastuiden uusjako haastavat kuntien toimintaa ja toimintatapoja. Kuntaliitolle toteuttamamme kansalaiskeskustelun tulos viittaa yhteisöllisyyden nousuun.… Lue lisää!

Osallistaminen for dummies – mitä jokaisen tulisi tietää

Osallistaminen on jo lähes puhkikulutettu muotisana, mutta sen tekeminen todeksi ei aina mene kuten Stromsössä. Käytännön toteutus voi aiheuttaa hampaiden kiristelyä ja pölyttymään jääneitä raportteja joista ei saa mitään irti tai jotka eivät tuo mitään uutta. Joskus voi tulla mieleen, kannattaako… Lue lisää!