Miten työhyvinvoinnista tehdään kilpailuetu?

Työhyvinvointia ei voi kokonaan ostaa tai ulkoistaa, sillä fyysisten voimavarojen lisäksi suurin osa työhyvinvoinnista on jokaisen korvien välissä.

nutcracker-442947_640

Tuloksellisen liiketoiminnan kehittämisen kannalta työhyvinvointia tulee tarkastella kokonaisuutena. Ensin pitää tunnistaa mahdolliset ongelmat, taklata niihin liittyvät juurisyyt ja kehittää yhdessä henkilöstön kanssa konkreettisia keinoja päästä parempaan tilanteeseen.

Mitä työhyvinvointi oikeastaan on? Itse ajattelen, että työhyvinvoinnissa on kyse organisaation johtamisesta ja myös itsensä johtamisesta. Johtaminen on pelkistettynä tavoitteiden asettamista ja keinojen löytämistä, joilla niihin päästään. Siksi työhyvinvoinnin ja koko bisneksen nimissä on tärkeää löytää työpaikalta turhaa kitkaa tuottavat asiat, ja etsiä konkreettisia ratkaisuja ja arjen toimenpiteitä, jotka auttavat työstä suoriutumisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Samalla ne edistävät myös työkykyä ja työn tuloksellisuutta. Johdon pitää uskaltaa haastaa itsensä ja koko porukka pohtimaan, mikä on pulmana juuri meidän työmme sujumisessa ja miten sitä voisi helpottaa?

Otetaanpa karrikoitu esimerkki: työhyvinvoinnin nimissä tarjottavat liikuntasetelit ovat väärä lääke, jos työtä on jatkuvasti niin paljon, että työntekijöillä ei jää aikaa tai energiaa mennä jumppaan. Näin jäävät liikuntasetelit käyttämättä ja vanhentuneet setelit lojuvat piirongin laatikossa. Tällaisessa tilanteessa molempien osapuolten kannalta olisi fiksumpaa investoida esimerkiksi työn organisointiin. Toki kuka tahansa yleensä ottaa mielellään vastaan kaikki mahdolliset henkilöstöedut ja palkanlisät, mutta valitettavasti niillä ei voi poistaa työhön liittyviä haasteita.

Voisikin todeta, että ei ole erikseen työhyvinvointia ja muuta hyvinvointia. Sama ihminen voi joko hyvin tai huonosti kotona ja työssä. Henkilökohtaiseen elämään työnantaja ei voi puuttua, mutta työntekijän elämäntilannetta voi toki ottaa huomioon. Ehkä työntekijän iäkkäät vanhemmat tarvitsevat jälkikasvuaan avuksi ja työnantaja voisi joustaa työajoissa? Tai kenties kiireistä lapsiperhearkea voisi jelppiä etätyöskentelymahdollisuudella tai kotisiivousavulla, mene ja tiedä?

Mitä on strateginen työhyvinvointi?

Työhyvinvointi pitää ymmärtää laaja-alaisesti myös liiketoiminnan näkökulmasta. Ihmisten hyvinvointia tulee johtaa osana bisneksen kokonaisuutta kuten muitakin osa-alueita. Strategisella työhyvinvoinnin johtamisella tarkoitetaan tavoitteellista hyvinvointityötä ja sen linkittymistä olennaiseksi osaksi organisaation strategiaan, visioon ja arvoihin. Irralliset asiat, kuten vaikkapa hyvä työpaikkaruokailumahdollisuus on toki tärkeä, mutta ei yksinään ratkaise kokonaisuutta, kuten varmasti kaikki ymmärtävät.

Valtava voimavara saadaan käyttöön, jos työntekijät ovat itse keksimässä niitä konkreettisia ratkaisuja, jotka ovat heille tärkeitä. Käytännössä se tarkoittaa ennakoivien, kokonaisvaltaisten ja systemaattisten toimenpiteiden käyttöönottoa reagoivien toimenpiteiden ohella.

 

 

Hanna Niemelä

Hanna on projektipäällikkönä Fountain Parkissa ja tekee työtä julkisen puolen sekä yritysasiakkaiden kanssa.
”Inspiroidun päivittäin ihmisten viisaudesta ja siitä, että yhä useammin tätä joukkojen viisautta myös osataan hyödyntää.”

 

Suosittelemme

Työhyvinvointi on tulos myös hyvästä johtamisesta

Työn tuottavuudessa on kuitenkin muitakin ulottuvuuksia kuin lisätunnit. Fiksu organisaatio ymmärtää, että nyt jos koskaan on aika investoida hyvään johtamiseen, jonka myötä työtyytyväisyys paranee ja ihmisten työkyky, työhyvinvointi ja kaikki positiivinen kierre alkaa lopulta tuottaa tulosta.… Lue lisää!

Johtamisajattelu – ongelmien poistamista vai hyviin asioihin keskittymistä

Uusimmassa Ekonomilehdessä Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolosen kommentti sai minut taas pohtimaan johtamisen perusolemusta. Hän nimittäin totesi että ”Johtamisen ajattelu lähtee aina siitä, että keskitytään ongelmien poistamiseen. Oli mielenkiintoista sen sijaan keskittyä hyvään”.… Lue lisää!

Miten ideointi kannattaa tehdä?

Ideointia voi tehdä monilla tavoilla. Kohteena voi olla vaikkapa palvelun kehittäminen, henkilöstötyytyväisyys, asiakaskokemus tai uusi strategia. Teemasta riippumatta ideointia tehdessä kannattaa ottaa huomioon muutamia asioita. … Lue lisää!