Muodottomasta taikinamöykystä kauniiksi kakuksi julkisen toimijan ja asiantuntijan yhteistyöllä

Mitä saadaan, kun julkisen toimijan ja asiantuntijan viisaat päät lyödään yhteen? Tässä tapauksessa parhaita mahdollisia palveluita ikääntyneille.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä halutaan varmistaa, että ikääntyneiden palvelut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla tukemassa ikäihmisten arkea. Koska parhaat ideat syntyvät yhteistyössä, otettiin hyvinvointikuntayhtymän sidosryhmät osaksi entistä ehompien palveluiden pohdintaprosessia. Kysyimme vanhuspalveluiden palvelualuejohtaja Annukka Kuisminilta viisi kysymystä yhteistyömme pohjalta.

Mitä ajattelit yhteistyöstämme?

Yhteistyömme alkutilanne oli poikkeuksellinen: Fountain Parkin tulokulma tilanteeseemme oli niin spesifi ja erityinen, että se jätti minuun erittäin positiivisen mielikuvan. En alussa edes tiennyt haluavani tehdä projektia tällä tavalla. Kerroin ajatuksistani, ja sain kuulla todella hyvän ratkaisun ongelmaan. Kaikki kuulosti todella loogiselta. Siitä yhteistyö sitten lähti.

Yhteistyömme oli mutkatonta, nopeaa ja tehokasta. Pääsimme heti suoraan asiaan, ja toteutus oli tuottoisa.

Minkä haasteen onnistuimme yhdessä ratkaisemaan?

Tärkeintä yhteistyössämme oli sidosryhmien osallistaminen ja ihmisten äänten kuuluviin saaminen. Halusimme saada näkemyksiä parhaiden mahdollisten ikääntyneiden palveluiden tuottamisen tueksi, ja niitä todella saimme.

Millaisia vaikutuksia FSHKY:n sidosryhmien kuulemisella mielestäsi on?

Uskon, että saamme hyvin vahvaa tukea ajatuksillemme siitä, mihin ikääntyneiden palvelurakennetta ja toimintaprosesseja rakenteen sisällä täytyy viedä. Saamamme materiaali tukee voimakkaasti niin omia kuin valtakunnallisia ajatuksia ikääntyneiden palveluiden kehittämisestä. Samoja asioita on valmisteltu myös maakunnallisesti jo kaksi vuotta. Materiaali tukee valmistelua, mutta tuo sen tämän seutukunnan kontekstiin.

Miten yhteistyömme auttaa teitä tulevaisuudessa, kun maakunnallinen sote-valmistelu jatkuu edelleen?

Yhteistyömme tukee meitä ehdottomasti myös tulevaisuudessa. Saadut tulokset ovat juuri niitä käytännönläheisiä asioita siitä, miten implementoidaan isoja makrotason tavoitteita ja saadaan aikaiseksi muutosta suhteessa siihen, mitä tällä hetkellä tehdään.

Mitä muuta haluaisit kertoa?

Suosittelen Fountain Parkia ja kyseistä projektien toteuttamistapaa lämpimästi muillekin. Public Private Partnership -tyylistä yhteistyötä kannattaisi tehdä enemmänkin.

Kun julkinen toimija tuskailee kehitysajatusten toteuttamisen kanssa, voivat menetelmäosaajat rientää apuun ja auttaa viemään tilanteita eteenpäin.

Esimerkiksi jos edessä on taikina, muttei tiedä miten sitä lähtisi leipomaan, voi asiantuntijan tuella saada vaihtoehtoja erilaisille taikinamuoteille sekä ideoita eri lopputuloksille. Asiantuntija voi jaotella taikinamassan ja tehdä siitä hallittavan.

Toivoisin, että meidän yhteistyössämme käytettyä sparrauskeskustelua olisi enemmän. Tässä projektissa sparraus johti todella toimivaan ja tulokselliseen lopputulemaan.

Linnea Pitkänen

Linnean vastuualueet liittyvät myyntiin ja markkinointiin, ajoittain hän häärii myös asiakasprojektien parissa. Hän on kiinnostunut eri työelämän ilmiöistä, ja haastaa itseään mielellään asiassa kuin asiassa. Linnea nauttii erityisesti muiden auttamisesta ja yhdessä tekemisestä. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/linnea-pitk%C3%A4nen/

Suosittelemme

Monimuotoisuusjohtaminen askel askeleelta

Monimuotoisuusjohtaminen tuo erilaisten ihmisten osaamispotentiaalin esiin ja hyötykäyttöön.  Strategisena valintana monimuotoisuuden ja inkluusion vaaliminen tuo parhaimmillaan kilpailuetua, ketteryyttä, innovaatioita ja hyvinvoivan kulttuurin. Monimuotoisuuden haasteena on erilaisuuden ymmärtäminen,… Lue lisää!

Metataidot osaamisen haasteiden ratkaisijana

Osaamisen kehittämisellä oppimisen iloa Opiskellessani kasvatustieteitä Turun yliopistolla kuuluivat opiskelutekniikan opinnot pakollisena osana tutkintokokonaisuuteeni. Opiskelutekniikoiden ymmärtäminen, omien toimintatyylien ja osaamisen rakentaminen avasi maailman minulle täysin uudella tavalla – opin… Lue lisää!

Osallistamisen tarkoitus on päättämisen tuskan karkotus

Mitä seuraavaksi – osallistamisen aika? Sipilän hallituksen Sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen tunnelma kunnissa ja uudistusta valmistelleissa muutosorganisaatioissa on vaikuttanut olevan enemmän tai vähemmän turhautunut. Sapettaa, että sote valmistellussa muodossaan kohtasi karvaan loppunsa, ja huoli on,… Lue lisää!

Vaikuttavan johtamisen täsmävinkit – muista nämä 4 asiaa kehittämistyössä

Tulevaisuuden johtaminen on kestävää, osallistavaa sekä esimerkkejä edukseen hyödyntävää. Vaikuttavan ja tulevaisuusorientoituneen johtajan korvat ovat jatkuvasti höröllä sille, mitä sanottavaa organisaation henkilöstöllä ja sidosryhmillä on. 1. Kaikki viisaus ei asu johtajan päässä – anna… Lue lisää!

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus kirkastuu kaikki sidosryhmät mukaan ottavassa dialogissa

Osaamisen varmistaminen kysyy yhteistä tahtotilaa Kolmekymmentä vuotta sitten aloitin työskentelyn organisaatiossa, jossa tehtäväni oli edistää koulutuksen työelämäyhteyksiä kaikilla tasoilla. Asenneilmapiiri 1980-luvun loppupuolella ei ollut vielä kovinkaan yhteistyömyönteinen – ei puolella eikä… Lue lisää!

Maakuntastrategia syntyi tärkeimpien sidosryhmien tuella

Kanta-Hämeen maakuntastrategia sai tukea maakunnan tärkeimpien sidosryhmien ideoista verkkoaivoriihessä keväällä 2018. Sidosryhmät osallistuivat strategian kehittämiseen pohtimalla maakunnan vahvuuksia, arjen iloja sekä asukkaiden hyvinvointia tukevia tekijöitä. Haastattelimme Hämeen liiton muutosjohtaja… Lue lisää!