Osallistaminen on taitolaji

Osallistaminen on tavoitteellista ja tehokasta johtamista, joka johtaa parempiin tuloksiin. Hyvin suunniteltu ja toteutettu osallistava prosessi lisää yrityksen ymmärrystä omasta toiminnastaan ja ympäröivästä maailmasta. Mikä meitä odottaa tulevaisuudessa? Miten kannattaa reagoida? Mikä on organisaatiomme kyky ja halu vastata muutoksiin? Mitä pitäisi tehdä ensin ja mikä voi odottaa?

Osallistaminen tarkoittaa prosessia, joka tekee osalliseksi ja aktivoi. Osallistamisen tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen: se, että joku ottaa osaa tai on mukana jossakin.

Osallistaminen ja yhteiskehittäminen on nykyisin tärkeä toimintamalli yritysten sisällä ja myös suhteessa ulkopuolisiin. Osallistamista hyödynnetään johtamisessa, strategiatyössä, markkinoinnissa, viestinnässä, asiakastyössä, tuotekehityksessä ja joskus myös päätöksenteossa. On helppoa löytää esimerkkejä jopa osallistavasta budjetoinnista.

Oikeastaan onkin vaikeaa kuvitella yrityksen toimintoa, johon osallistaminen ei toisi lisäarvoa. Ihmisten mukaan ottaminen yksinkertaisesti kannattaa. Joukoissa on viisautta.

Ihmiset haluavat lähtökohtaisesti vaikuttaa. On tärkeää, mutta myös hauskaa päästä sanomaan sanottavansa. Osallistaminen tuo tietoa, lisää vuorovaikutusta, innostaa ja sitouttaa. Osallistaminen on fiksua viestintää ja osallistava johtaja kuuntelee.

Tiedämme arkikokemuksen perusteella kuitenkin myös sen, että jo hyvinkin pienessä porukassa on harvinaista, että kaikki osalliset olisivat iloisesti samaa mieltä käsiteltävästä asiasta. Joskus tuntuu jopa siltä, että mitä selkeämpi asia, sen epäselvempi vyyhti siitä saadaan yhdessä keskustellen syntymään.
Kun pienen porukan tiukalla työllä puristama päätös, suunnitelma tai strategia sitten esitellään laajemmalle kohderyhmälle, on yhteisen hyväksynnän syntyminen entistäkin epätodennäköisempää. Kun osallistamisen perusidea on siis päästää kaikki mukaan vaikuttamaan, on perusteltua kysyä, eikö siitä seuraa täysi kaaos. Vastaus on kyllä. Toisaalta vastaus on onneksi myös: ei välttämättä.

 

 

Anu Kokko

Anu teki Fountain Parkissa asiakastyötä sekä julkisen sektorin että yritysasiakkaiden parissa.

 

Suosittelemme

Asiakas havaitsee aitouden – asiakaskokemuksesta välitöntä vuorovaikutusta

Elämme asiakkaan aikakautta, ja paras tulolähde yritykselle on parantaa asiakaskokemusta. Siihen nähden yritysten johtoryhmissä ja hallituksissa keskustellaan asiakkaista luokattoman vähän.… Lue lisää!

Miksi organisaatio kannattaa rakentaa asiakaslähtöisesti?

Asiakaslähtöisyyden omaksuminen antaa myös mahdollisuuden rakentaa organisaation olemassaolon tarkoitus, palvelut ja samalla koko organisaatiorakenne uudelta pohjalta.… Lue lisää!

Muutoksen johtaminen viestinnän keinoin vie aikaa – osallistamalla olet jo perillä

Isojakin muutoksia on viety onnistuneesti läpi siten, että ensin suuntaviivat on sovittu pienessä porukassa, mutta sitten keskustelua on laajennettu ja muutoksen suunnitteluuun ja toteutusprojektiin on osallistunut mahdollisimman moni.… Lue lisää!