Lataa maksuton kuvaus toimintamallista yrityskaupassa

Yrityskaupan tekninen toteutus ja yritysten toiminnallinen integrointi saa usein päähuomion johdolta.

Kuitenkin ihmisten epätietoisuus omasta tulevaisuudesta hidastaa kummankin yrityksen liiketoimintaa. Tähän kiinnitetään aivan liian vähän huomiota, vaikka sen vaikutus toimintaan on merkittävä.

Onnistunut organisaatioiden yhdistäminen alkaa kuuntelemalla, olemalla avoin ja näkemykset huomioiva ensimmäisestä päivästä alkaen. Näin luodaan molemminpuolista luottamusta joka mahdollistaa todellisen yhdistymisen.

  • Mitä mahdollisuuksia, pelkoja, odotuksia ja toiveita yhdistymiseen liittyy?
  • Mitä muutoksia pidetään tervetulleina, väistämättöminä tai uhkaavina?
  • Mikä on todellisuus yhdistymisen edetessä – mitä muutoksia tulee ajan mittaan ja mikä pysyy samana?