Palvelut

Palvelemme organisaatioiden strategisissa kehittämisprosesseissa, joissa hyvään lopputulokseen pääsemiseksi tarvitaan sidosryhmien osallistamista ja erilaisia näkökulmia.

Viestimällä kehittämisprosessista ja tuomalla sen vaiheita näkyviksi, sidosryhmiä kuunteleviksi, saat aikaan parempaa sitoutumista, arvokkaita näkemyksiä eri tahoilta ja toimenpiteiden parempaa etenemistä.

Hyödyt sidosryhmien ottamisesta mukaan kehittämiseen menetelmällämme:

  • Osallistujat voivat arvioida omasta ja/tai muiden tuottamista näkökulmista sen, mikä on heille tärkeää.
  • Löydät hiljaisia signaaleja sidosryhmien parista.
  • Saat viestinnällisiä eväitä lähestyä sidosryhmiä.
  • Teet kehittämisprosessista näkyvän ja keskustelevan.
  • Saat demokraattisen tavan toimia. Tärkeimmät asiat kiteytyvät, sen sijaan että äänekkäin mielipide ottaisi kaiken huomion.
  • Käytät omaa ja muiden aikaa tehokkaasti.
  • Saat tulokset ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset käyttöösi nopeasti.

Palvelumme soveltuu hyvin johtamisen kehittämiseen, strategia- ja arvokeskusteluun, hanke- ja projektiarvioinnin tueksi, toimintojen yhdistymiseen/kehittämiseen, kansalais- ja jäsenkeskustelun kanavaksi sekä toimenpiteiden seurannan välineeksi.