Oppilaitokset

Suomalainen koulutusjärjestelmä on maailman kärkiluokkaa. Eräs keskeisimpiä menestyksen syitä on jatkuva osaamisen kehittäminen. Työelämän ja yhteiskunnan vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, joten opetuksen ja koulutuksen on oltava askeleen edellä.

Koulutusinstituutioiden kehittämiseen sopiva osallistava verkkodialogimme mahdollistaa laajojen joukkojen yhteisen kehittämistyön eri aiheiden parissa uudella ja innostavalla tavalla.

Tuloksena on syvällistä sekä priorisoitua tietoa oman henkilöstön, opiskelijoiden, vanhempien ja muiden sidosryhmien odotuksista sekä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kehittämistyön ja viestinnän tueksi. Osallistuminen itsessään lisää yhteisöllisyyttä ja tuo kehittämistyötä näkyväksi ja merkitykselliseksi jokaiselle.

Palvelumme soveltuvat verkossa tapahtuvaan työskentelyyn  esimerkiksi yliopistoille, ammattikorkeakouluille, ammattioppilaitoksille sekä kuntien opetustoimelle.

Tuemme koulutusorganisaatioita eri vaiheissa:

  • Strategia-, visio- ja arvotyössä
  • Hyvän oppimisen ja opetussuunnitelmien toiminnallistamisessa
  • Yhdistymisprosesseissa
  • Muutos- ja TKI-hankkeissa
  • Mainetekijöiden ja vahvuuksien kartoittamisessa

Olemme auttaneet yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillisia oppilaitoksia ja kuntien sivistystoimia löytämään omat vahvuutensa ja tulevaisuuden suuntansa yhteisen kehittämisen avulla jo 18 vuoden ajan.

Opetushallitus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat Fountain Parkin pitkäaikaisia asiakkaita.

Olemme muun muassa selvittäneet Opetushallitukselle nuorten käsityksiä kulttuurisesta moninaisuudesta. Tässä hankkeessa saimme yli 17 000 osallistujaa yhteiseen pohdintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriölle olemme toteuttaneet kentän osallistamista muun muassa opettajankoulutusfoorumissa, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 -työssä, lukiouudistuksessa sekä liikuntapoliittisessa selonteossa.