Opetustoimen kehittäminen

Suomalainen koululaitos on maailman kärkiluokkaa. Eräs keskeisimpiä menestyksen syitä on jatkuva kehittäminen. Työelämän ja yhteiskunnan vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, joten opetuksen on oltava askeleen edellä.

Tarjoamme koulutusinstituutioiden strategisen kehittämisen avuksi osallistavaa kehittämispalvelua.

Palvelumme soveltuu sidosryhmien keskusteluun esimerkiksi

  • Ammattikorkeakouluille: muutoshankkeissa,  toimilupien uudistamisessa ja TKI-hankkeissa.
  • Yliopistoille: mainetekijöiden ja vahvuuksien kartoittamisessa.
  • Ammatillisille oppilaitoksille: yhdistymisprosesseissa uuden tulevaisuuden rakennusaineista ja toimenpiteistä.
  • Kuntien opetustoimelle: hyvästä oppimisesta ja opetussuunnitelmien rakentamisesta (huoltajien arvokeskustelu).

Meillä on näytöt 18 vuoden ajalta koulutusinstituutioiden strategiatyöstä. Olemme auttaneet yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillisia oppilaitoksia ja kuntien sivistystoimia löytämään omat vahvuutensa ja tulevaisuuden visionsa joukkoistamisen avulla.