Sidosryhmien osallistaminen ja sitouttaminen

Sidosryhmien osallistaminen kehittämis- tai muutoshankkeeseen tukee tavoitteen asettamista ja sen saavuttamista. Viestimällä kehittämisprosessista ja tuomalla sen vaiheita näkyviksi, sidosryhmiä kuunteleviksi, saat aikaan parempaa sitoutumista, arvokkaita näkemyksiä eri tahoilta ja toimenpiteiden parempaa etenemistä ja toiminnallistumista.

Palvelumme avulla saat käyttöösi sidosryhmien itsensä priorisoimia näkemyksiä ja ammattitaitoisen analyytikkomme muotoilemia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Muutosprosessin tavoitteiden asettamisen kannalta on keskeistä löytää tärkeimmät asiat, sillä se mistä sidosryhmät puhuvat eniten ei välttämättä olekaan se, mikä koetaan tärkeimmäksi. Muutosprosessin läpinäkyvyyden ja keskustelevuuden parantaminen edistää myös muutoksen tekemistä arjen työssä.

Palvelumme soveltuu hyvin myös hanke- ja projektiarvioinnin tueksi, johtamisen kehittämiseen, toimintojen yhdistymiseen/kehittämiseen, kansalais- ja jäsenkeskustelun kanavaksi sekä toimenpiteiden seurannan välineeksi.

Arviointi perustuu aina laajan joukon näkemykseen ja asiantuntemukseemme, jonka avulla saat punnittuja ehdotuksia.

Hyödyt sidosryhmien ottamisesta mukaan kehittämiseen menetelmällämme:

  • Osallistujat voivat arvioida omasta ja/tai muiden tuottamista näkökulmista sen, mikä on heille tärkeää.
  • Löydät hiljaisia signaaleja sidosryhmien parista.
  • Saat viestinnällisiä eväitä lähestyä sidosryhmiä.
  • Teet kehittämisprosessista näkyvän ja keskustelevan.
  • Saat demokraattisen tavan toimia. Tärkeimmät asiat kiteytyvät, sen sijaan että äänekkäin mielipide ottaisi kaiken huomion.
  • Käytät omaa ja muiden aikaa tehokkaasti.
  • Saat tulokset käyttöösi nopeasti.