Strateginen johtaminen

Strateginen johtaminen on organisaation pitkän aikavälin kehityssuunnan rakentamista, tavoitteiden asettamista ja toteuttamista sekä jatkuvaa arviointia ja kehittämistä.

Strategian saaminen operatiiviseksi toiminnaksi edellyttää osallistamista, jotta tavoitteet ymmärretään joka tasolla ja kehittymisen toivottu suunta tulee osaksi arjen työtä ja valintoja.

Strategiatyössä voidaan käyttää apuna menetelmiä, joiden avulla voidaan hahmottaa tilannekuvaa organisaation sisäisestä tietämyksestä aina kilpailutilanteeseen ja tulevaisuuden visioon.

Palvelumme avulla muutetaan organisaation strategiset tavoitteet käytännön toimenpiteiksi yritysjohdon, henkilöstön ja kumppaneiden näkökulmista.

Palvelukokonaisuutemme ja menetelmämme Fountain Park VerkkoaivoriihiTM soveltuu erityisen hyvin organisaatioille, jotka haluavat osallistaa henkilöstöä, asiakkaita ja muita keskeisiä sidosryhmiä yhteiseen pohdintaan, ja sitouttaa yhteiseen tavoitteeseen.