Strategiadialogi

Strategiadialogi täydentää ja nopeuttaa työtä eri vaiheissa

Räätälöitävä verkkopohjainen Strategiadialogi-palvelu on kehitetty tukemaan johtoa ja organisaatioita strategisten kehittämisprosessien eri vaiheisiin.

Palvelumme avulla saat mukaan isotkin joukot helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tulokset ovat hyödynnettävissä muutamassa viikossa yhteistyön käynnistymisestä.

Uudenlainen ja innostava osallistamistapa tuottaa analysoitua, konkreettisten toimenpide-ehdotusten rikastamaa tietoa päätöksenteon tueksi. Omakohtainen pohdinta ja vertaisarviointi edistää sidosryhmien sitoutumista ja on tehokasta viestintää.

Tee kehittämisprosessista näkyvä ja keskusteleva. Käytä omaa ja muiden aikaa tehokkaasti.

Strategiadialogi-palvelu soveltuu hyvin strategiatyön, johtamisen ja muutosprosessien tehokkaaseen edistämiseen niin yrityspuolella kuin julkisella sektorilla.