Henkilöstötyytyväisyys

Useat tutkimukset osoittavat, että motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö on tuottava. Osallistava johtaminen innostaa ihmiset itse kehittämään omaa työtään ja osaamistaan. Sen sijaan huono työilmapiiri tai toimimattomat prosessit tulevat kalliiksi, kun työ ei suju, tieto ei kulje tai ihmiset eivät tiedä mitä heiltä odotetaan.

Organisaatiot tunnistavat hyvin toimintansa pullonkaulat ja kehittämistä vaativat asiat esimerkiksi henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella. Usein tulokset jäävät kuitenkin usein hyödyntämättä, kun ei oikein tiedetä mihin ja miten pitäisi ensin tarttua.

Ratkaisu lähtee ihmisistä. Työn kehittämiseksi  kannattaa pohtia yhdessä henkilöstön kanssa keinoja päästä parempaan tilanteeseen. Koko työyhteisön haasteena on korjattavien asioiden muuttaminen kehittämistoimenpiteiksi ja miten saada muutos aikaiseksi ihan käytännössä.

Olemme kehittäneet tavan työstää tehokkaasti eteenpäin esiin nousseita kehittämiskohteita.

Tee henkilöstötyytyväisyydestä ja työhyvinvoinnista kilpailuetu

Verkkopohjainen työtapa yhdistää teidän lähtökohtanne (esim. henkilöstötutkimus, strategia tai muu kehitysagenda) ja Fountain Parkin jalostamat ratkaisuehdotukset. Ratkaisuehdotuksemme perustuvat toteuttamiimme satoihin hankkeisiin, joiden aiheina on ollut mm. hyvä johtaminen, työn sujuminen, organisaation menestystekijät ja työhyvinvointi. Tämä työtapa ottaa henkilöstönne mukaan rakentamaan ratkaisua:

  • Tehdäänkö oikeita asioita?
  • Tehdäänkö asioita oikein?

Osallista porukka pohtimaan, mikä on pulmana työn sujumisessa ja miten sitä voisi helpottaa?

Saat valtavan voimavaran käyttöösi, kun työntekijät ovat itse keksimässä konkreettisia ratkaisuja, jotka ovat heille tärkeitä.