Onnistunut yrityskauppa

Onnistunut yrityskauppa ottaa henkilöstön huomioon jo alkumetreiltä, sillä henkilöstö ja yrityskulttuuri ratkaisevat yritysoston onnistumisen.

Tutkimusten mukaan jopa 50 – 80% yrityskaupoista ei saavuta tavoitteitaan, vaikka arvonmääritys ja kauppa teknisenä suorituksena olisikin hyvin hoidettu. Yleisin syy lienee se, että henkilöstöön ei ole panostettu riittävästi muutoksen aikana.

Onnistunut yrityskauppa rakentaa luottamusta ja yhdistää yrityskulttuurit

Jos yrityskaupan tarkoituksena on yhdistää kaksi organisaatiota, on kaupanteon aikana erittäin tärkeää panostaa organisaatioiden henkiseen ja kulttuuriseen yhdistämiseen. Muutostilanne synnyttää jännitteitä ja puolueellisuutta, mikä haittaa yritysoston tavoitteiden saavuttamista monella tasolla.

Yrityskaupan suurimpiin haasteisiin kuuluu osto- ja integraatiovaiheen epäjatkuvuus. Se voi ilmetä muun muassa vastuuhenkilöiden vaihtumisena, ja siksi erityisesti vastuu-/avainhenkilöiden sitoutumiseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä vain toimintakuntoisen yrityksen arvo vastaa arvonmääritystä.

Onnistunut yrityskauppa vaatii yhteistyötä rakentavan ilmapiirin. Päällekkäiset liiketoiminnat ja mahdollinen aikaisempi kilpailuasetelma ovat asioita, joista pitää kyetä keskustelemaan ja viestimään avoimesti. Yritysten johdon tärkeimpänä tehtävänä on rakentaa luottamusta, sillä sen saavuttaminen on edellytys parhaiden käytäntöjen, yhteisten innovaatio- ja kehittämisprojektien luomiselle ja ideoiden jakamiselle.

Pahimmillaan liiketoimintayksiköiden yhdistymisessä syntyvät jännitteet voivat estää synergioiden saavuttamisen ja aiheuttaa vakavia liiketoimintahäiriöitä.

People Integration service auttaa rakentamaan luottamusta

Onnistunut yrityskauppa on kiinni ihmisten johtamisen onnistumisesta ja luottamusta tulevaisuuteen rakentavasta viestinnästä. Erityisesti muutostilanteessa toimiakseen tuottavana työntekijänä ihmiset tarvitsevat ymmärrystä ja tietoa tulevaisuudesta. Organisaation kannalta on erittäin keskeistä minimoida kaikin keinoin epävarmuudesta johtuva tyhjäkäynti ja viestiä avoimesti yhteisestä tulevaisuudesta.

Yhdistäminen alkaa kuuntelemalla ja olemalla avoin ja näkemykset huomioiva ensimmäisestä päivästä alkaen. Näin luodaan molemminpuolista luottamusta joka mahdollistaa todellisen yhdistymisen.

Henkilöstön tuntemuksien ymmärtäminen auttaa johtoa ja integrointitiimiä kohdistamaan toimenpiteet ja viestit oikein. Sujuvampi integrointi auttaa johtoa saavuttamaan yrityskaupalle asetetut strategiset tavoitteet.

Autamme asiakkaitamme pääsemään nopeammin ja sujuvammin yritysoston tavoitteisiin. Parempi tilannekuva sekä nopeat ja heti hyödynnettävissä olevat suositukset auttavat luomaan aidosti yhdistyneitä organisaatioita, jotka työskentelevät yhteisten tavoitteiden eteen.