Trendiseula

Useat organisaatiot seuraavansa toimialansa ja kuluttajien käyttäytymisen signaaleja, mutta kuinka moni organisaatio on oikeasti valjastanut trendit kehitystä ohjaavaksi tekijäksi?

Liiketoimintaympäristön muutosvoimat ovat liikkeellä jatkuvasti. Palvelumme avulla voit tunnistaa vallalla olevat trendit ja lisäksi haastaa koko organisaation miettimään, mitä ne tarkoittavat juuri teidän liiketoimintanne kannalta. Pelkän trendien tunnistamisen sijaan tarjoamme aktiivista liiketoimintahyödyn miettimistä ja organisaatiotason lisääntynyttä joustavuutta, soveltamista ja ennakointia eli resilienssiä. Trendien purkaminen organisaation toiminnan kehittämistoimenpiteiksi tehdään ohjaamalla ihmisten ajattelua oman organisaation ja asiakkaan maailman heijastuksiin. Samalla voit haastaa, onko johdon näkemys toimintaympäristön muutosvoimista sama kuin koko organisaatiolla. Jaettu ymmärrys helpottaa kohdistamaan kehitystoimet oikeisiin asioihin ja välttämään karikot.

Trendit kasvun ajureina

Palvelumme avulla osallistat liiketoimintasi parhaimmat asiantuntijat, eli oman henkilöstösi ja muut keskeiset sidosryhmät, tunnistamaan merkitykselliset asiat, niiden vaikutukset nykyliiketoiminnan kehittämiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien aihiot.

Trendiseula tarjoaa kaksi vaihtoehtoa tarpeenne mukaan.

  • Trendiseula 1: Jo kerätyn trenditiedon syventäminen ja validointi, tiedon merkitys omassa ekosysteemissä
  • Trendiseula 2: Aluksi laaja trendianalyysi, jossa merkittävimmät trendit valitaan. Tämän jälkeen tiedon syventäminen ja validointi, kuten trendiseula 1:ssä.

    Hyödyt asiakkaalle

  1. Sirpaleinen ja usein pienen piirin tiedossa oleva trenditieto avataan koko organisaatiolle
  2. Trendien merkittävyyden ja vaikuttavuuden arviointi haastaa vallitsevan näkemyksen toimintaympäristöstä
  3. Trenditieto jalostetaan toimenpiteiksi sekä organisaatiotasolla että tehtävittäin
  4. Tuloksena organisaatiotasolla nopeampi reagointivalmius, resilienssin lisääntyminen
  5. Innostava metodi varmistaa laajan osallistumisen helposti
  6. Vuoropuhelu organisaation eri osastojen ja eri asemassa olevien kesken on keino murtaa siiloja