Yhteiskehittäminen ja asiakaskokemus

Osallista asiakkaat ja sidosryhmät palvelujesi kehittämiseen, jotta voit varmistua resurssien kohdentamisesta oikein ja saat aikaan parhaiten asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja.

Palvelumme avulla:

 • Hahmotat asiakaskeskeisen näkökulman.
 • Saat koottua sidosryhmien näkemyksen tarkoituksenmukaisesta palvelurakenteesta.
 • Ymmärrät erilaisia näkökulmia ja sovellustarpeita.
 • Löydät eri vaiheisiin tai erilaisille asiakastyypeille sopivimmat palveluprosessit.
 • Saat palautetta käytännön kokemuksista ja soveltuvuudesta.
 • Taloudellinen kannattavuus paranee, koska palvelut vastaavat paremmin kysyntään.

Ymmärrys kohderyhmäsi tarpeista antaa varmuutta kilpailuedun rakentamiseen; palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen, palvelumuotoiluun sekä markkinoinnin suuntaamiseen. Tämän vuoksi asiakkaiden, kumppaneiden ja jopa kansalaisten mukaan ottaminen kehittämistyöhön onkin lähes välttämätöntä.

Tiedätkö, mitä sidosryhmäsi ja asiakkaasi ajattelevat yrityksestäsi ja palveluistanne? Palvelumme avulla toiveiden tynnyrin sisältö jalostuu. Osallistujat arvioivat  muiden tuottamista  näkökulmista sen, mikä on heille tärkeää.  Hyvin usein asia, josta puhutaan eniten esimerkiksi somessa, ei olekaan se mikä koetaan tärkeimmäksi. 

Palvelumme soveltuu:

 • Palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen, ml. palvelumuotoiluun
 • Workshoptyöskentelyn tehostamiseen
 • Yhteisöllisyyden ja osallistamisen rakentamiseen
 • Sitouttamiseen
 • Henkilöstötutkimuksen tulosten toiminnallistamiseen
 • Heikkojen signaalien etsimiseen
 • Laatuajan tarjoamiseen asiakkaalle brändisi parissa