Asiakaskokemus

Asiakaskokemusta mitataan yrityksissä paljon. Ydinkysymys on kuitenkin se, kuinka tietoa hyödynnetään ja miten se johtaa toimintaan.

Tärkeitä kysymyksiä voivat olla:

  • mitä asiakaskokemustieto kertoo, mitä teemoja voidaan tunnistaa?
  • miten asiakaskokemustieto vaikuttaa strategiaan?
  • minne asiakaskokemustieto kertyy?
  • ketkä tietoa käsittelevät, kuinka säännöllisesti ja miten?
  • kuinka tieto vaikuttaa meneillään oleviin tai tuleviin kehitysprojekteihin?
  • mihin asioihin pitää reagoida välittömästi, mitkä ovat pidemmän aikavälin asioita?

Asiakaskokemusdialogi tuo oikeat asiat agendalle

Fountain Parkin asiakaskokemusdialogi on parhaimmillaan jatkuva palvelu, jonka vaiheet sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Suosittelemme asiakaskokemusdialogin virittämistä yrityksen vuosikellon mukaan, siten työstä nousevat kehittämisen agendat tukevat mahdollisimman hyvin liiketoimintaa.

Palveluvaihtoehtoja on kaksi:

  1. asiakaskokemusdialogi, joka kerää uutta tietoa ja jatkojalostaa sitä kehittämisagendoiksi
  2. asiakaskokemusdialogi, joka jatkojalostaa asiakkaalla jo olemassa olevaa tietoa kehittämisagendoiksi

Asiakas saa säännöllisin väliajoin päivittyvän kehittymisen agendan, jossa asiakaskokemus on aidosti ytimessä.