Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveyspalveluissa

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat suurten kehittämismahdollisuuksien pelikenttä. Niukentuvat resurssit ja yhä haastavammaksi muuttuva toimintakenttä pakottavat tarkastelemaan sote-palvelujen tuotantoprosesseja. Työtä on organisoitava ja johdettava tehokkaampiin työtapoihin, teknologioihin, verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Palvelumme avulla osallistat sidosryhmät miettimään yhdessä miten palveluja tulisi kehittää, jotta ne toimisivat mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti.

Sidosryhmät voidaan osallistaa pohtimaan esimerkiksi

  • Asiakaslähtöisiä kotipalveluita
  • Parempaa potilasturvallisuutta
  • Työn ja perhe-elämän joustavaa yhdistämistä
  • Vaikuttavia lähipalveluita asiakaslähtöisesti
  • Mielekkään sote-alan työpaikan kehittämistä
  • Asiakaslähtöisiä sote-alan koulutuskokonaisuuksia
  • Keinoja omaishoitajien työelämässä jaksamiseen
  • Palvelusetelin kehittämistä