Eksote: Kotona kokonainen elämä -hanke

Eksote: Kotona kokonainen elämä -hanke

Kotihoidon työntekijät pohtivat keinoja oman työnsä kehittämiseksi, jotta asiakkaat saisivat parempaa palvelua. Eksoten kotona kokonainen elämä -hanke tehostaa ikääntyneiden ihmisten palvelujen kehittämistä.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE) kehittämishankkeessa kotihoidon henkilöstö osallistui työhön ideoimalla miten kotihoidon palveluja voi kehittää asiakaslähtöisesti.

Eksote hankki kotihoidon uudistamisen ja muutoksen tueksi Fountain Parkilta asiantuntijapalvelukokonaisuuden, jossa jokaisella kotihoidon työntekijällä oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä työn kehittämiseen sekä tuoda omat konkreettiset ideat toiminnan parantamiseen.

Kokonaisuus koostui verkkoaivoriihestä sekä kaikissa yksiköissä toteutetuista työntekijöiden virtuaalityöpajoista. Tuotoksena saatiin yksikkökohtaiset toimenpidesuunnitelmat vastuineen ja aikatauluineen.

Jotta koko henkilöstö saatiin mukaan, menetelmänä käytettiin vuoroin kasvokkaista ja vuoroin virtuaalista työskentelyä. Verkkotyöskentelyyn osallistumisen myötä ymmärrys kotihoidon palvelutarpeesta kasvoi ja samalla se aktivoi osallistujat itse miettimään keinoja työnsä kehittämiseksi.

Palvelujen kehittämisesssä taloudelliset reunaehdot asettavat rajat. Tehokkuus paranee, kun ymmärtää merkityksen asiakkaiden kannalta, kertoo projektikoordinaattori Tarja Viitikko EKSOTEsta.

Fountain Parkin menetelmä tehosti tiedonkeruuta ja kannusti kotihoidon työntekijöitä pohtimaan itse omaa työtään.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä