Espoossa uutta suuntaa opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen

Espoossa uutta suuntaa opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen

Espoon kaupunki kuuli henkilöstöään verkossa osana opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen mallin suunnittelua ja uudistamista.

Suomenkielisen perusopetuksen opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen mallia kehitetään Espoon kaupungilla. 425 opetushenkilöstön edustajaa jakoi verkon välityksellä mielipiteensä nykymallien toimivuudesta ja koulutustarjonnan osuvuudesta marraskuussa 2022.

Tulokset kertoivat, millaista osaamista opetushenkilöstö tarvitsee lisää, ja missä aiheissa osaamisen kehittämisen tukea kaivataan eniten. Myös tärkeimmät osaamisen kehittämisen mallit, tavat ja ideat saatiin selville.

Tulosten pohjalta pyritään luomaan entistä vaikuttavampia osaamisen kehittämisen toimintamalleja Espoon suomenkielisen perusopetukseen. Tarkoituksena on hyödyntää tuloksia osaamisen kehittämisen mallin suunnittelussa ja uudistamisessa keväällä 2023. Tavoitteena on luoda tarvelähtöinen ja vaikuttava toimintamalli, joka tukee perusopetuksen tulostavoitteita.

”Projektin toteutus sujui kokonaisuudessaan hienosti. Verkkokyselyllä tavoitettiin riittävä määrä vastaajia. Tulosyhteenveto oli visuaalisesti selkeä. Yhteenveto auttoi hahmottamaan keskeisimmät nostot tuloksista, mikä kirkasti kuvaamme siitä, mihin suuntaan Espoon osaamisen kehittämisen mallia tulisi kehittää,” kertoo Niina Elf, pedagoginen asiantuntija, opetuksen kehittämisen palvelualue, suomenkielinen perusopetus, kasvun ja oppimisen toimiala.