Energiayhtiö Gasum kartoitti näkemyksiä vastuullisuudesta sidosryhmädialogin avulla

Energiayhtiö Gasum kartoitti näkemyksiä vastuullisuudesta sidosryhmädialogin avulla

Pitkäjänteisen työn tueksi energiayhtiö Gasum toteutti laajamittaisen vastuullisuuspohdinnan ja osallisti pohjoismaisia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja henkilöstön mukaan dialogiin.

Pitkäjänteisen työn tueksi energiayhtiö Gasum toteutti laajamittaisen vastuullisuuspohdinnan ja osallisti pohjoismaisia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja henkilöstön mukaan dialogiin. Verkkodialogiin vastasi yli 1 000 henkilöä eri sidosryhmistä ja dialogi tuotti lähes 1 500 ajatusta vastuullisuuden kehittämiseksi. Laaja osallistuminen sekä organisaatiolta että muilta sidosryhmiltä loi raamit työn kehittämiseksi edelleen.

Pohjoismainen energia-alan asiantuntija Gasum on tehnyt pitkäjänteistä vastuullisuustyötä ja edistänyt kehitystä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Vastuullisuus on tärkeä osa strategiaa ja siitä viestitään aktiivisesti. Gasum halusi lisätä työn vaikuttavuutta ja saada kokonaisnäkemyksen siitä, mitä asiakkaat ja sidosryhmät odottavat yhtiöltä.

Gasum hyödynsi vastuullisuuspohdinnassaan Fountain Parkin kaksivaiheista verkkodialogia. Ensivaiheessa laaja sidosryhmäjoukko arvioi ja antoi näkemyksiään. Tämän jälkeen tuloksia jatkojalostettiin Gasumilla sisäisesti porukassa. ”Kaikki palaute on ollut erittäin arvokasta ja tulemme jatkamaan sidosryhmädialogia myös tulevaisuudessa.”

Gasumin kestävän kehityksen asiantuntijan Elina Saarivuoren mukaan Fountain Parkin verkkodialogi on erinomainen tapa saada palautetta ja osallistaa eri sidosryhmiä helposti mukaan.

”Olemme saaneet paljon hyviä näkökulmia vastuullisuustyöhömme eri sidosryhmiltämme. Sidosryhmien näkemysten kuuleminen sitoo vastuullisuustyön laajempaan kontekstiin ja luo raamit työn kehittämiselle. Kaikki palaute on ollut erittäin arvokasta ja tulemme jatkamaan sidosryhmädialogia myös tulevaisuudessa. Sidosryhmien antama positiivinen vastuullisuusarvosana kertoo, että olemme tehneet asioita oikein ja mielikuva energiayhtiö Gasumista vastuullisena yrityksenä on oikeanlainen”.

Tuloksia hyödynnetään muun muassa vastuullisuusraportoinnin ja viestinnän kehittämisessä.

Lue aiheesta lisää Gasumin uutisesta.

www.gasum.com

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä