Jäsenkentän kuulemisella terävyyttä työehtoneuvotteluihin

Jäsenkentän kuulemisella terävyyttä työehtoneuvotteluihin

Kaupan liiton jäsenkenttä osallistui yhteiseen verkkoaivoriiheen, jossa pohdittiin haasteita, arvioitiin toisten esittämiä näkemyksiä sekä tuotettiin ratkaisuja koettuihin haasteisiin.

Kaupan liiton jäsenkenttä osallistui yhteiseen verkkoaivoriiheen, jossa pohdittiin haasteita, arvioitiin toisten esittämiä näkemyksiä sekä tuotettiin ratkaisuja koettuihin haasteisiin.

Kaupan liitto halusi selvittää koko jäsenkentän näkemykset voimassa olevan työehtosopimuksen soveltamisen helpottamisesta sekä palkkausjärjestelmän konkreettiset uudistamistarpeet.

Fountain Park toteutti verkkoaivoriihen avaimet käteen -periaatteella ja tulokset olivat asiakkaalla kolmessa viikossa.

Tuloksena saatiin noin 330 ideaa työehtosopimuksen soveltamisen helpottamiseksi sekä selkeitä näkemyksiä palkkausjärjestelmän uudistamiseen taustamuuttujittain.

Toteutimme hankkeen ensimmäistä kertaa ja olemme sen toteuttamiseen todella tyytyväisiä. Tuloksista voimme viedä käytäntöön asioita todella nopeasti. Tulokset vahvistavat liittomme vaikuttavuutta työehtosopimusneuvotteluissa, kertoo työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala.

anna_lavikkala

 

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä