Koripalloliitto sai kentän ääneen laajasti kuuluviin päätöksenteossa

Koripalloliitto sai kentän ääneen laajasti kuuluviin päätöksenteossa

”Yhteistyö Fountain Parkin kanssa tarjosi mahdollisuuden avoimen pelikentän verkkodialogille, jossa jokainen osallistuja pystyi rakentamaan omanaiheisensa dialogin ja kertomaan mitä on mielenpäällä", arvioi toimitusjohtaja Ari Tammivaara.

Koripalloliitto suuntaa tulevaan sidosryhmiä kuunnellen

Koripalloliitto halusi selvittää, mitä kenttä haluaa. Mitkä asiat ovat valtavirtaa, mitkä uusia ja yllättäviäkin ideoita lajin kehittämiseksi? Miten eri näkökulmat tulisi huomioida Koripalloliiton tulevassa strategiassa? Ratkaisuna Koripalloliitto toteutti laajan sidosryhmät osallistavan verkkodialogin.

Yhteistyö Fountain Parkin kanssa oli Koripalloliiton tapa toteuttaa laaja selvitys sidosryhmän keskuudessa kentän toiveista ja odotuksista. Pelkän kyselyn sijaan yhteistyössä kiinnosti verkkodialogin vuorovaikutteisuus ja helppous laajojen joukkojen kuulemiselle.

Tuloksena syventämismahdollisuuksia tulevien vuosien suunnitteluun

Osallistumisaika verkkodialogille oli varsin pitkä, keväästä 2019 lähes vuoden loppuun. Tuloksia käsiteltiin useaan otteeseen strategiatyöstä vastaavan ydinryhmän kanssa sekä jatkojalostettiin osallistumisajan päätteeksi yhdessä johtoryhmän kanssa. Verkkodialogissa esiin noussutta tärkeänä pidettyä yhteistyön kehittämistä jatkojalostettiin toimenpiteiksi vielä yhdessä liiton ja seuratoimijoiden kanssa Fountain Parkin fasilitoimassa verkkotyöpajassa keväällä 2020.

”Yhteistyö Fountain Parkin kanssa tarjosi mahdollisuuden avoimen pelikentän verkkodialogille, jossa jokainen osallistuja pystyi rakentamaan omanaiheisensa dialogin ja kertomaan mitä on mielenpäällä. Meille oli myös tärkeää, että saimme palveluna analytiikkaa ja tulosten jalostamista”, arvioi toimitusjohtaja Ari Tammivaara.

Analytiikka osana osallistamista

Pitkä laaja dialogi verkossa sekä siihen liittyvä väliraportointi ja tulosten säännöllinen käsittely auttoivat Koripalloliittoa tehostamaan viestintää osallistumisprosessin aikana ja tulosten jatkokäsittelyssä. Fountain Park raportoi edistymisestä useaan otteeseen. Erityisesti raportoinnin taustalla oleva analytiikka ja laajan aineiston esittäminen ja oleellisten asioiden nostaminen esiin saivat kiitosta raportoinnin osana.

”Viesti kentältä oli positiivisen yllättävä. Tulokset antoivat tietoa siitä, että ollaan oikealla tiellä ja asioista pitää vaan vielä viestiä enemmän. Saimme syventämismahdollisuutta tulevien vuosien suunnitteluun”, kertoo seura- ja kilpailutoiminnan johtaja Susanna Strömberg.

”Johtoryhmän ja hallituksen yhteinen purkutilanne tulosten käsittelyssä oli tärkeä osa prosessia. Siellä tuli todellisia helmiä siitä, miten kannattaa edetä”, kertoo Tammivaara.

Vaikka Koripalloliitto kuulee säännöllisesti sidosryhmiä esimerkiksi aihekohtaisten kyselyiden avulla, laajempi osallistamisen prosessi koettiin hyvänä tapana saada iso kuva kentän äänestä osaksi tulevaisuuden tiekartan suunnittelua.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä