Lindströmin strategia luotiin yhdessä

Lindströmin strategia luotiin yhdessä

”Toimialan nopeimmat ja luotettavimmat prosessit” on yksi Lindströmin vision keskeisistä asioista. Sama kunnianhimoinen lähestymistapa kuvaa myös Lindströmin strategiaprosessia.

”Toimialan nopeimmat ja luotettavimmat prosessit” on yksi Lindströmin keskeisistä tavoitteista. Sama kunnianhimoinen lähestymistapa kuvaa myös Lindströmin strategiaprosessia.

Lindström tekee strategiansa perusteellisemmin aina viideksi vuodeksi kerrallaan ja päivittää sitä vuosittain. Vuosien 2016–2020 strategian työstämiseen haluttiin kumppanit, jotka pystyvät tuomaan prosessiin mukaan koko organisaation näkemykset ja jotka fasilitoivat koko strategiaprosessin varsinaisen alan asiantuntemuksen tullessa Lindströmin henkilöstöltä ja johdolta.

Tehtävä ei ollut kovin yksinkertainen yrityksessä, joka toimii 24 maassa ja eri maissa tarjottava palveluportfolio on markkinoiden kehitysvaiheesta johtuen erilainen.

Yhteisen strategiatyön tavoitteena oli koota henkilöstön ideoita koko organisaatiosta ja kaikista toimintamaistamme. Uskomme vahvasti, että juuri lokaalilla tasolla, lähellä asiakasta, on paras tietämys sekä markkinasta, sen kehityksestä että asiakkaista, kertoo Lindström-konsernin toimitusjohtaja Juha Laurio.

Strategian tekemisen tuli olla perusteellista, jotta lopputulos olisi yksinkertainen, ymmärrettävä ja hyvin perusteltu. Prosessin tuli myös tuottaa selkeät prioriteetit toteuttamisen pohjaksi. Strategiaprosessin avulla loimme yhdessä selkeän kuvan minne olemme menossa, miksi ja millä keinoin.

Ideoita ja näkemyksiä jaettiin verkkotyöpajoissa ja keskusteluissa

Fountain Park ja Capful suunnittelivat yhteistyössä Lindströmille strategiaprosessin, jossa kaikki näkökulmat saadaan varmasti huomioitua, mutta jossa myös tarvittavat valinnat tulevat tehdyiksi. Aluksi Fountain Parkin verkkoaivoriihillä kartoitettiin toimintaympäristön muutostekijät ja yrityksen omat vahvuudet ja kehitettävät alueet. Seuraavaksi nämä strategian keskeiset tulokulmat jatko käsiteltiin ja teemoitettiin Capfulin fasilitoimissa workshopeissa.

Toimintaympäristön ja Lindströmiin sisäisten avainasioiden analyysin sekä hallituksen hyväksymän vision 2020 pohjalta valittiin ja kiteytettiin Lindströmin strategiset teemat. Seuraava verkkovaihe keskittyi keinojen etsimiseen: Mitä toimenpiteitä kullakin alueella kannattaisi toteuttaa? Samalla tehtiin strategisia teemoja tutuiksi organisaatiossa laajemmin, eli käynnistettiin jo strategian toteuttamista.

Satoja lindströmiläisiä osallistui strategiatyöhön, ympäri organisaation

Strategiaprosessista haluttiin mahdollisimman avoin, eli prosessiin nimettyjen henkilöiden lisäksi kuka tahansa työntekijä sai ilmoittautua intranetissä mukaan verkkovaiheisiin. Kaikkiaan prosessiin osallistui lähes 300 työntekijää monista eri maista.

Kunkin verkkovaiheen tuloksia käsiteltiin Capfulin asiantuntijoiden fasilitoimissa markkinakohtaisissa workshopeissa sekä projektiryhmän ja johtoryhmän workshopeissa, joissa tehtiin lopullinen strategian muotoilu. Workshopeissa hyödynnettiin myös videokonferenssimahdollisuuksia, jotta kaikki globaalin organisaation osallistujat saatiin keskusteluihin mukaan.

Uuden strategian ytimenä on selkeä joukko prioriteetteja, joita kehitetään jo vauhdilla eteenpäin. Toimitusjohtaja Laurion mukaan into toimeenpanna strategia on organisaatiossa korkealla. Avoin prosessi ja sitä tukeva viestintä oli jo tehnyt perustelut ja vaihtoehdot tutuiksi organisaatiossa.

 

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä