Kokonaiskuva ketterästi ja innostavasti strategiadialogilla

Kokonaiskuva ketterästi ja innostavasti strategiadialogilla

"Olemme saaneet loistavaa kokonaispalvelua aina verkkototeutuksen käytännön suunnittelusta hyvin koostettuun loppuraporttiin asti. Asiantuntemus on ollut hyvää joka vaiheessa. Osaatte auttaa asiakasta," kertoo Pauligin silloinen viestintäjohtaja.

Kokonaiskuva ketterästi uuden johtajan työn tueksi oli Pauligin tavoitteena, kun toimitusjohtaja Rolf Ladau astui johtoon vuonna 2018.

”Olemme saaneet loistavaa kokonaispalvelua aina verkkototeutuksen käytännön suunnittelusta hyvin koostettuun loppuraporttiin asti. Asiantuntemus on ollut hyvää joka vaiheessa. Osaatte auttaa asiakasta,” kertoo Pauligin silloinen viestintäjohtaja.

Paulig on hyödyntänyt Strategiadialogia kahdesti. Ensimmäinen kerta oli vuonna 2016, kun tavoite oli kokeilla uutta ketterää tapaa kerätä näkemyksiä organisaation sisältä siitä, miten kulttuurin kehittäminen etenee. Strategiadialogi nousi jälleen ajankohtaiseksi vuonna 2018, kun uusi toimitusjohtaja Rolf Ladau astui johtoon. Hän halusi aloittaa työnsä Pauligilla kuulemalla organisaatiota laajasti. Kokonaiskuva ketterästi koko organisaatiosta antoi hyvät eväät työn alkuun. Silloisen viestintäjohtajan mukaan palvelu innosti jo ensimmäisellä kerralla.

”Verkossa käytävä strategiadialogi on helppokäyttöinen, hauska ja matalan kynnyksen tapa saada ihmiset osallistumaan myös hankalempiin aiheisiin. Ei liian pönöttävä tai konsulttimainen, vaan innostava.”

Strategiadialogi auttoi näkemään selvemmin

Uusi toimitusjohtaja sai kuultua enemmän ja erilaisia näkemyksiä kuin mihin kasvokkain tavaten olisi ollut mahdollista. Tuloksena oli selkänojaa omille näkemyksille. Ladau kertoo, että yhteistyö ja palvelu on auttanut näkemään asioita selvemmin kuin mihin itse omin voimin olisi mahdollista.

”Erinomainen ja hämmästynyt fiilis. Molemmilla kerroilla Strategiadialogin avulla on saatu enemmän irti mihin uskottiin.”

”Aineisto oli molemmilla kerroilla laaja ja hyvin koostettu, joten tuloksia ja autenttisia sitaatteja on helppo käyttää niin viestinnän kuin päätöksenteon tukena. Esimerkiksi konserninjohtajan loppuvuoden katsauksessa on otoksia käydystä dialogista, samoin videoita on tehty aineiston perusteella.”

Lue lisää kokemuksia yhteistyöstä Ladaun ja entisen viestintäjohtajan haastattelusta.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä