Fountain Parkin kanssa laadittu strategia ohjaa Puunjalostusinsinöörit ry:ta 2020-luvulla

Fountain Parkin kanssa laadittu strategia ohjaa Puunjalostusinsinöörit ry:ta 2020-luvulla

Kun strategiaprosessia jaksolle 2020-2025 lähdettiin miettimään, oli alusta saakka selvää, että siitä halutaan laajapohjaisesti osallistava ja avoimin mielin tulevaisuutta katseleva.

Moderni strategia perinteikkäälle järjestölle

Puunjalostusinsinöörit ry on yli satavuotiset perinteet omaava järjestö, jossa biometsäteollisuuden ammattilaiset ja yritykset rakentavat vastuullista puupohjaista yhteiskuntaa uusimpia teknologioita hyödyntäen. Laajenevaan verkostoon kuuluu 2700 korkeakoulutettua ammattilaista ja noin 50 yritysjäsentä. Toiminnan tarkoituksena on kehittää puunjalostusosaamista, kasvattaa kiinnostusta alaan ja toimia kansainvälisenä suunnannäyttäjänä.

Moninaisen prosessin ytimessä on osallisuus

Kun strategiaprosessia jaksolle 2020-2025 lähdettiin miettimään, oli alusta saakka selvää, että siitä halutaan laajapohjaisesti osallistava ja avoimin mielin tulevaisuutta katseleva. Yhdistyksessä jäsenistö on aina mukana päätöksenteossa valitsemiensa edustajien kautta. Strategiaprosessiin haluttiin kuitenkin osallistaa jäseniä suoraan, koska:

  • Kaikki ajatukset laajentavat perspektiiviä ja auttavat varmistamaan, että mahdollisimman monta erilaista näkökulmaa huomioidaan
  • Näin tuodaan kaikki jäsenet lähemmäksi järjestön toimintaa
  • Prosessiin osallistuminen auttaa ymmärtämään myös lopullista strategiaa paremmin
  • Arviointi- ja arvottamiskysymyksissä jäsenistön joukkojen viisaus on todennäköisemmin oikeassa

Pääpiirteissään prosessi oli seuraavanlainen:

Vaikka projekti suunniteltiin ja aloitettiin jo ennen pandemian alkua, oli se suunniteltu alusta alkaen monimuotoiseksi ja digitaaliseksi. Välineinä käytettiin Fountain Parkin Strategiadialogin lisäksi fasilitoituja työtiloja ja etätyöpajoja, joissa olivat mukana niin jäsenet, valiokunnat kuin hallituskin. Vaiheiden tuloksia jalostettiin eteenpäin suunnitelman mukaan, kunnes koko paketti oli valmis virallisesti hyväksyttäväksi vuosikokouksessa. Jäsenistön aktiivisuus oli ilahduttavaa, ja osallistumisia Strategiadialogeihin kertyi yli viisisataa.

Tehokkailla toimenpiteillä kohti biotalouden ratkaisuja

Prosessi lähti toimintaympäristön ja megatrendien toimialavaikutusten pohdinnasta monissa eri tulevaisuuksissa hyödyllisten toimenpiteiden ideointiin, strategisten painopisteiden valintaan, toimenpiteiden validointiin ja lopuksi selkeään toimintaohjelmaan, jossa määritellään alueittain tavoitteet, painopisteet, vahvistettavat toiminnot ja uudet kokeilut. Myös Puunjalostusinsinöörien vision ja mission yhteensopivuus muuttuvan maailman kanssa varmistettiin. Näillä toimenpiteillä perinteikäs yhdistys jatkaa menestyksekästä matkaansa biotalouden vuosikymmenelle.

 

LISTALLA OLISI VIELÄ TILAA! MITÄ JOS LAITETAAN TEILLEKIN OMA REFERENSSI TÄNNE?

Ota meihin yhteyttä