Sidosryhmien arvokkaat ideat vahvistamassa Kanta-Hämeen strategiaprosessia

Sidosryhmien arvokkaat ideat vahvistamassa Kanta-Hämeen strategiaprosessia

”Saimme osallistumisen kannalta uskottavan sekä innostuneen joukon mukaan pohdintoihin. Ideat tiivistyivät, iteroituivat sekä rikastuivat kaksivaiheisen projektin edetessä."

”Saimme osallistumisen kannalta uskottavan sekä innostuneen joukon mukaan pohdintoihin. Ideat tiivistyivät, iteroituivat sekä rikastuivat kaksivaiheisen projektin edetessä. Strategian valmistelu painottuu aivoriihessä saatujen painopisteiden varaan tulevaisuudessakin, eikä pääteemoja ole tarvinnut kyseenalaistaa”, totesi muutosjohtaja Matti Lipsanen yhteistyömme tuloksista.

Kanta-Hämeen maakuntastrategian tueksi luotu kaksivaiheinen sidosryhmädialogi tuotti päättäjille monipuolisia näkemyksiä siitä, mistä maakunnan hyvä arki on tehty, ja mitkä maakunnan asioista ovat tulevaisuudessa tärkeimpiä. Dialogissa ideoivat Kanta-Hämeen asukkaat, työntekijät, luottamushenkilöt sekä järjestöjen edustajat. Sidosryhmädialogissa syntyneitä monipuolisia havaintoja ja oivalluksia jatkojalostettiin maakunnan luottamushenkilöille kohdennetussa virtuaalityöpajassa.

Osallistujien ideat maakunnan käyttöön

Sidosryhmädialogin tuloksina nousivat Kanta-Hämeen hyvää arkea tukevat arvot, toimintatavat sekä palvelut. Tulokset myötäilivät Oma Hämeen valmisteluarvoja, yhteisöllisyyttä, asiakaslähtöisyyttä, vaikuttavuutta sekä rohkeutta. Kanta-Hämeen päättäjät pääsivät pohtimaan unelmiensa maakuntaa, sen vahvuuksia sekä asukkaiden hyvinvointia edistäviä tekijöitä konkreettisten, maakunnassa toteutettavien toimenpiteiden kautta.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä