SOSTEn tärkein tehtävä tulevaisuudessa järjestöjen näkemysten ja roolin esiintuominen

SOSTEn tärkein tehtävä tulevaisuudessa järjestöjen näkemysten ja roolin esiintuominen

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kutsui jäsenjärjestöjään ja yhteistyöjäseniään pohtimaan verkossa SOSTEn tulevaisuuden roolia ja toimintaa toimintaympäristön muutoksessa.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kutsui jäsenjärjestöjään ja yhteistyöjäseniään pohtimaan verkossa SOSTEn tulevaisuuden roolia ja toimintaa toimintaympäristön muutoksessa.

Osallistujien ajatusten perusteella muodostui SOSTElle viisi selkeää tulevaisuuden roolia ja niihin liittyviä käytännön toimia:

  • Esiintuoja: järjestöjen aseman, roolin ja näkökulman esiintuominen
  • Verkostotukija: maakunnan, kunnan ja kolmannen sektorin sekä järjestöjen välisen yhteistyön vahvistaminen ja tukeminen
  • Turvaaja: järjestöjen toimintakyvyn, palvelujen ja rahoituksen turvaaminen
  • Tiedonvälittäjä: tutkimusten, selvitysten ja ajankohtaisen tiedon tuominen järjestöjen käyttöön
  • Vaikuttaja: ajankohtaisten asioiden nostaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, eriarvoisuuden vähentäminen, kansalaisten osallisuuden lisääminen

Näistä nykyistä suurempaa ja vahvempaa panosta SOSTElta kaivataan eriarvoisuuden vähentämisessä, yhteistyön vahvistamisessa, tiedolla tukemisessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä