Sote-uudistus henkilöstön silmin -ammattilaisdialogi 

Sote-uudistus henkilöstön silmin -ammattilaisdialogi 

Niin kauan kuin sote-uudistus on ollut suunnitteilla, on se herättänyt epävarmuutta ja kysymyksiä; mitä henkilöstölle tapahtuu, säilyykö työpaikat, miten käy palvelujen, lisääntyykö eriarvoisuus, kuinka säilytetään palvelujen laatu muutoksen keskellä jne.

Sote-uudistus henkilöstön silmin -ammattilaisdialogi tehtiin Verkkoaivoriihellä 

Niin kauan kuin sote-uudistus on ollut suunnitteilla, on se herättänyt epävarmuutta ja kysymyksiä; mitä henkilöstölle tapahtuu, säilyykö työpaikat, miten käy palvelujen, lisääntyykö eriarvoisuus, kuinka säilytetään palvelujen laatu muutoksen keskellä jne. jne. jne. jne. Muutoksessa piilee kuitenkin suuria mahdollisuuksia; varsinkin kun se toteutetaan yhdessä. 

Ammattilaisten arvokkaat näkemykset tukemassa maakunta– ja sote-uudistusta

Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisprojektissa kartoitettiin maakunta- ja soteuudistuksevaikutuspiirissä olleiden yli 200 000 eri alojen ammattilaisten ideoita ja ajatuksia uudistuksen onnistuneeksi toteuttamiseksi. Ministeriöt halusivat selvittää mitä sote-uudistus konkreettisesti tarkoittaa sen keskiössä oleville ammattilaisille. Mikä ammattilaisia puhututtaa ja ollaanko uudistusta sekä sen mukanaan tuomaa muutosta johtamassa oikein sekä oikeaan suuntaan. Kaikille asianosaisille avoin ja laajasti eri alojen asiantuntijat tavoittanut Verkkoaivoriihi© nähtiin ministeriöissä välttämättömänä uudistuksen onnistumisen takaamiseksi. 

Fountain Parkin Verkkoaivoriihellä© toteutettu dialogi toi yhteen yli 10 000 eri alojen ammattilaista ympäri SuomenVilkas ja laadukas osallistuminen kuvasi hyvin ammattilaisten tarvetta saada osallistua suureen muutokseen sen jokaisessa vaiheessa. Osallistamisprojektin tuloksena ministeriöt saivat realistisen kuvan siitä, miten ammattilaiset uudistuksen kokivat. Huolenaiheet, mahdollisuudet sekä epävarmuutta aiheuttavat teemat saatiin esille ja tuotiin yhteiseen ratkaisuhakuiseen keskusteluun; verkossa ja kasvokkain. 

Verkkoaivoriihestä© saatujen tuloksien myötä tulevaisuuden toiminnan kulmakivet konkretisoituivat ja ministeriöiden muutosjohto sai konkreettista tietoa muutosjohtamisen tueksi. Henkilöstön omat ajatukset ylpeydenaiheineen sekä konkreettiset ehdotukset uudistuksen tukemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla, saatiin päivänvaloon. 

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä