Fountain Park tukee Tilastokeskuksen vision toteutumista

Fountain Park tukee Tilastokeskuksen vision toteutumista

Fountain Park oli Tilastokeskuksessa tuttu yhteiskumppani jo edelliseltä strategiakierrokselta, joten yhteisymmärrys projektin sisällöstä löytyi nopeasti. Tulokset muodostivat hyvän pohjan johtamiskulttuurin kehittämiselle, ja ovat ahkerassa käytössä Tilastokeskuksen muutosmatkalla.

Ydinprosessien kehittämistä ihminen edellä 

Vuonna 1865 perustettu Tilastokeskus on ainoa suomalainen viranomainen, joka on perustettu tilastointia varten. Se tuottaa valtaosan Suomen virallisista tilastoista ja on tilastoalan merkittävä kansainvälinen toimija. Tilastokeskus käy läpi erittäin merkittävää muutosprosessia toteuttaessaan visiotaan ”Tiedosta tulevaisuus”. Tilastokeskus vastaa toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin kehittymällä tilastoviranomaisen roolissa keskeiseksi julkiseksi tietotoimijaksi, joka toimii ketterästi osana tietoekosysteemejä.

Muutostarve koskettaa kaikkia Tilastokeskuksen osa-alueita toimitiloista ydinprosesseihin, mutta ihminen edellä, eli painottaen kulttuuria ja tekemisen tapojen uudistumista. Kun Tilastokeskuksessa aloitti uudistettu johtoryhmä keväällä 2020, oli aika sopiva myös johtamiskulttuurin tarkastelulle.

Henkilöstön muutosinto prosessin edistäjänä

Fountain Park oli Tilastokeskuksessa tuttu yhteiskumppani jo edelliseltä strategiakierrokselta, joten yhteisymmärrys projektin sisällöstä löytyi nopeasti. Muutokseen lähtiessä on aina olennaista tietää, mistä lähdetään ja millaista muutosta pidetään tarpeellisimpana. Muutosinto on henkilöstön keskuudessa vahva, se tiedettiin ennestään.

Verkossa toteutettuun koko henkilöstön Strategiadialogiin keskeisiksi sisältöteemoiksi valikoituivat:

  • Millaisia uudistuksia Tilastokeskuksen johtamisessa ja esimiestyössä tarvitaan?
  • Miten koko organisaation työtapojen tulisi muuttua arjessa, jotta uudistuvasta johtamisesta saadaan konkreettista hyötyä?

Nämä otettiin teemoiksi, koska ratkaisuista ei välttämättä synny yksimielisyyttä jos ongelmaa ei ole yhteisesti määritelty riittävän selkeästi, ja koska johtaminen on palvelutoimintaa ja vuorovaikutusta jossa kaikkien tekemisellä on merkitystä onnistumiselle. Vastuu muutoksesta ei kuulu vain johdolle.

Johtaminen ja esimiestyö dialogin keskiössä

Dialogista kertyi nopeasti n. 400 näkemystä ja ehdotusta johtamisesta ja esimiestyöstä ja niiden uudistamisesta. Fountain Parkin analyysissa keskeisimmiksi isoiksi asioiksi henkilöstölle nousivat:

  • Tarve esimiesten roolin ja heihin kohdistuvien odotusten tarkemmalle määrittelylle osana asiantuntijaorganisaatiota
  • Johdon ja johtamisen muutos kaikkien päätösten tekijöistä enemmän suunnan näyttäjiksi ja etenemisen varmistajiksi
  • Vastuunoton, rohkeuden ja myönteisen muutosasenteen tärkeys käytännön työn uudistumisessa

Tulokset muodostivat hyvän pohjan johtamiskulttuurin kehittämiselle, ja ovat ahkerassa käytössä edelleen Tilastokeskuksen muutosmatkalla.

Mikäli aihe kiinnostaa tarkemmin, voit tutustua Tilastokeskuksen visioon ja strategiaan tästä.

Heräsikö sinulle kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä