Tulevaisuuden kotihoito vaatii avoimuutta uudelle

Tulevaisuuden kotihoito vaatii avoimuutta uudelle

Lähes 500 pirkanmaalaista kertoi ajatuksiaan verkkoaivoriihessä. Tulevaisuuden kotihoito ja työn kehittäminen vaatii avoimuutta uudelle.

Tulevaisuuden kotihoito tarvitsee uudenlaisia palvelumuotoja ja toteutustapoja Pirkanmaan hyvinvointialueella. Toiminnallista muutosta viedään yhdessä eteenpäin Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) valtionavustuksella Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (PirKOTI) ja Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (PirSote) -hankkeissa.

Osana tätä kehitystyötä annettiin pirkanmaalaisille mahdollisuus kertoa verkkoaivoriihessä, millaisena he näkevät tulevaisuuden kotihoidon ympärivuorokautisten palveluiden kehittämisen ja millaisia digitaalisia palveluita he olisivat halukkaita käyttämään. Samalla viestittiin meneillään olevasta ympärivuorokautisen kotihoidon kehittämistyöstä.

Tulevaisuuden kotihoito innosti lähes 500 pirkanmaalaista ideoimaan uutta

Verkkoaivoriihi toteutettiin syyskuussa 2022, ja siihen osallistui yhteensä 486 pirkanmaalaista: hyvinvointialueen tulevia työntekijöitä, kuntalaisia, kotihoidon asiakkaita tai heidän läheisiään, järjestön tai neuvoston edustajia sekä muita toimijoita.

Tulokseksi saatiin aineksia parhaaseen mahdolliseen ympärivuorokautiseen kotihoitoon tulevaisuudessa. Myös osallistujien suhtautuminen sähköisten palvelujen käyttöön tulevaisuudessa tuli selville.

”Verkkoaivoriihen tuloksia tullaan hyödyntämään monipuolisesti hyvinvointialueen palvelujen kehittämisessä. Kehitystyö vaatii avoimuutta kokeilla uusia innovaatioita. Menetelmän käyttö oli rohkea ja ketterä tapa osallistaa kuntalaisia ja henkilöstöä vuorovaikutteiseen yhteiskehittämiseen,” Anna-Stiina Salminen, PirKOTI-hankkeen hankepäällikkö.