Työväenopistolla valtavan laaja merkitys ihmisten elämässä

Työväenopistolla valtavan laaja merkitys ihmisten elämässä

Helsingin työväenopisto halusi tietää minkälaisia kiinnostuksen kohteita ja toiveita ihmisillä on oppimiseen ja kehittymiseen liittyen. Tulosten pohjalta mietitään eri asiakasryhmien palvelutarjontaa ja rakennetaan oppimispolkuja.

Hyvä elämä ja oppiminen ymmärretään hyvin moniulotteisesti

Ihmisiä kiinnostaa eniten hyvään elämään ja oppimiseen liittyen itseilmaisu taiteen keinoin, matkustelu ja kulttuurit sekä terveys ja liikunta. Kiinnostuksen kohteita läpileikkaavia teemoja ovat uuden oppiminen ja kokeilu, henkisen tasapainon edistäminen, luovuuden herättely, luonto (oppimis)ympäristönä sekä arjen niksien ja taitojen oppiminen.

Lähtökohdat

Projektin tavoitteena oli kerätä verkkoaivoriihen avulla kaupunkilaisten ajatuksia omista kehittymistarpeistaan Helsingin työväenopiston koulutustarveanalyysin tueksi.

Osallistaminen projektissa

Osallistumisia saatiin yhteensä 2854. Osallistamisen keinoina käytettiin asiakassähköposteja, uutisia Helsingin kaupungin viestintäkanavissa, some-mainontaa, osallistamispyyntöjä sidosryhmien ja järjestöjen kautta sekä jalkautumalla toteutettua autettua osallistumista.

Jalkautumisella haettiin erityisesti niiden osallistujien näkemystä, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet työväenopiston palveluja. Sen toteutti DIAKin opiskelija neljän päivän aikana kolmessa eri paikassa Helsingissä: Itäkeskuksessa, Kannelmäessä ja Kalliossa.

Saavutetut tulokset

Kiinnostuksen kohteet hyvään elämään ja oppimiseen liittyen toivat osallistujien mieleen hyvin perinteisiä asioita ja työväenopiston aineita – itseilmaisun taiteen keinoin, matkustelun ja kulttuurit sekä terveyden ja liikunnan. Sen sijaan eniten kiinnostavissa asioissa liikuttiin jo yli ainerajojen. Näitä asioita olivat uuden oppiminen ja kokeilu, henkinen tasapaino, luovuuden herättely, luonto sekä arjen niksit ja taidot.

Uuden oppiminen ja kokeilu kiinnosti osallistujaryhmästä riippumatta. Ei-asiakkaiden kiinnostus tämän lisäksi monikulttuurisuuteen, miesten teknologian hyödyntämiseen ja vantaalaisten omaan talouteen olivat esimerkkejä kiinnostavista taustaryhmäkohtaisista löydöistä.

Kiinnostuksen kohteisiin liittyviä asioita halutaan oppia hyvin joustavasti yksin ja yhdessä, ammattilaisten opastuksella ja vertaisryhmässä sekä mahdollisuuksien mukaan myös ilman etukäteen ilmoittautumista. Vinkkejä, materiaaleja ja ajankohtaista infoa toivotaan sähköisesti jakoon.

Tulosten pohjalta Helsingin työväenopisto tulee miettimään omien asiakasryhmiensä tulevaisuuden palvelutarjontaa sekä rakentamaan erilaisia oppimispolkuja näille ryhmille.

Lisätietoja: Tuomo Lähdeniemi ja Anu Valtari

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä