Vacon otti henkilöstön mukaan vision uudistukseen

Vacon otti henkilöstön mukaan vision uudistukseen

Vacon halusi luoda uuden vision, jonka henkilöstö kokisi omakseen. Vision uudistaminen oli osa yhtiön 20-vuotisjuhlavuotta, jonka aikana määritettiin myös uusi strategia.

Vacon halusi luoda uuden vision siten, että henkilöstö kokisi sen omaksi. Vision uudistaminen on osa Vaconin 20-vuotisjuhlavuotta. Vuosi sisältää myös uuden strategian määrittämisen ja toiminnallistamisen.

Projektilla oli kaksi tavoitetta:

1. Vaikuttavuus
2. Vision pääelementtien tunnistaminen.

Molemmat tavoitteet täyttyivät ja Vacon jatkoi vision tekemistä työryhmätyönä.

Uusi visio julkaistiin yhdessä uudistetun strategian kanssa.

”Fountain Parkin avulla saimme koko henkilöstön nopeasti mukaan, pohtimaan ja ideoimaan uutta visiota. Menetelmä on helppo ja suhteellisen kustannustehokas tapa mahdollistaa keskustelu verkossa.”

Sebastian Linko, Viestintäjohtaja

Henkilöstön jakama visio ohjaa parhaimmillaan koko organisaatiota kohti yhteisen tavoitteen saavuttamista. Yhteiseksi koettu visio innostaa ja motivoi koko henkilöstöä lisäten työn merkitystä.

Visio vietiin laajennetun johtoryhmän pohdittavaksi. Metodeina käytettiin työryhmätyöskentelyä ja verkkoaivoriihtä.

Kerättyä tietoa hyödynnettiin henkilöstölle viedyssä aivoriihessä. Vaikuttavuutta lisättiin aktiivisella viestinnällä (intra, blogit, julisteet jne.).

Vacon tiedotti loppuvuodesta 2013 uudesta visiosta ja strategiasta, sekä henkilöstön keskeisestä roolista vision kehittämisessä. 

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä