Vuorovaikutteinen strategiaprosessi vuosien yhteistyöllä

Vuorovaikutteinen strategiaprosessi vuosien yhteistyöllä

Yhdessä Fountain Parkin kanssa olemme rakentaneet toimivan tavan rikastaa vuoropuhelua oman henkilöstön kesken ja avainasiakkaiden kanssa osana osallistavaa strategiaprosessia.

Strategiatyötä vuorovaikutteisesti

Olemme toimineet Steran yhteistyökumppanina jo lähes kolmen vuoden ajan. ”Yhdessä Fountain Parkin kanssa olemme rakentaneet toimivan tavan rikastaa vuoropuhelua oman henkilöstön kesken ja avainasiakkaiden kanssa osana osallistavaa strategiaprosessia,” kertoo Steran toimitusjohtaja Jussi Ohlsson.

Ohlsson uskoo yhdessä tekemiseen ja aktiiviseen vuoropuheluun tärkeimpien sidosryhmien kanssa osana strategiatyötä. Johtoryhmä ja hallitus ovat päävastuussa strategisen näkemyksen muodostamisesta ja keinoista tavoitellun tulevaisuuden saavuttamiseen.

”Yhteistyössä Fountain Parkin kanssa olemme rakentaneet toimivan mallin saada säännöllisesti koko henkilöstöltä havaintoja ja näkemyksiä strategiatyön osaksi sekä laajentaa vuoropuhelua avainasiakkaidemme kanssa tulevaisuuden tarpeiden ennakoimiseksi ja yhteistyön tiivistämiseksi verkkopohjaisia menetelmiä hyödyntäen”, Ohlsson kertoo.

Fountain Park on toteuttanut Steran kanssa yhteistyössä vuodenvaihteesta 2017 syksyyn 2020 mennessä useampia verkkopohjaisia henkilöstön strategiadialogeja ja fiilismittauksia, avainasiakkaiden verkkodialogin sekä fasilitoinut verkkopohjaisia ja kasvokkaisia työpajoja osana Steran johtoryhmän strategiatyötä ja olemassa olevaa prosessia.

Uusi toimitusjohtaja halusi lisätä organisaation strategista ajattelua

Stera Technologies on kansainvälisesti toimiva mekaniikan ja elektroniikan sopimusvalmistuskonserni. Yritys työllistää yli 800 korkean osaamisen ammattilaista Suomessa ja Virossa seitsemällä eri paikkakunnalla.
Yhteistyö Fountain Parkin kanssa käynnistyi loppuvuodesta 2017, kun pidempään talossa ollut Jussi Ohlsson aloitti toimitusjohtajana. Tuolloin hän halusi kuulla strategiatyön tueksi laajemmin henkilöstön näkemyksiä Steran tulevaisuudessa tärkeimmistä asioista.

Yhteistyö jatkui strategian toimeenpanon merkeissä. Moneen taipuvan verkkopohjaisen menetelmän avulla johdossa päästiin kiinni siihen, mitä havaintoja muutoksen edistymisestä henkilöstöllä on ja mikä on fiilis työssä. Mahdollisuus kuunnella laajasti henkilöstöä ja laadukkaasti rakennettu raportointi antoi johdolle ajantasaista näkemystä strategian toimeenpanosta, onnistumisista ja kohdatuista haasteista.

”Hyvin rakennettu vuorovaikutteinen verkkomenetelmä on mahdollistanut monipuolisen ja sisältörikkaan tavan käydä vuoropuhelua meille tärkeistä asioista. Olemme päässeet syventymään oleellisiin kehityskohteisiin laajasti. Kumppanuus Fountain Parkin kanssa on vahvistanut ja luonut uudenlaista yhteistyötä tukevaa toimintatapaa,” summaa Ohlsson.

Luottamuksellinen suhde asiakkaiden kanssa on toiminnan ydin

Nykyaikaisessa jatkuvasti kehittyvässä kansainvälisessä teollisuusympäristössä sopimusvalmistajan rooli korostuu. Steran omien asiakkaiden ja loppuasiakkaiden asettamat vaatimukset tuotteiden ja palveluiden toimitusketjuille kasvavat ja muuttuvat yhä kiihtyvässä tahdissa.

Asiakkaat tarvitsevat rinnalleen uusiutumiskykyisen kumppanin, joka tarjoaa palveluita koko toimitusketjun ajan. Yhteistyön syventäminen on oleellinen osa Steran strategiaa.

Keväällä 2020 pandemian yltyessä Stera käynnisti laajan dialogin avainasiakkaidensa kanssa. Poikkeusoloissakin Stera halusi tarjota turvallisen kanavan vuoropuhelulle. Tavoitteena oli syventää yhteistyötä ja keskittyä yhteisiin pidemmän aikavälin kehityskohteisiin. Verkkopohjaisessa dialogissa asiakkaat kutsuttiin ideoimaan parasta mahdollista yhteistyötä.

”Oli hyvä, että saimme laajemman joukon sitoutumaan Steraan ja heiltä ideoita toiminnan kehittämiseksi näinä vaikeina aikoina. Luottamuksellinen suhde avainasiakkaiden kanssa on toimintamme kannalta ydinasia, ja koin tämän laajan dialogin vievän sitä eteenpäin. Sisältörikas yhteydenpito laajan joukon kesken palveli tavoitteitamme yksinkertaista palautekyselyä paremmin”, pohtii Ohlsson avainasiakasdialogin hyötyjä.

Heräsikö sinulle kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä