Asiakasta kuunteleva Posti

6000 ideasta muutamassa viikossa 16 teemaa jatkotyöstöön strategiatyön pohjaksi

Asiakkaat aidosti voimavarana palvelukehityksessä. Jatkotyöstäminen syvensi ja sitoutti.

Asiakaskokemusdialogi nopea tapa osallistaa iso asiakasjoukko

Tulokset muutamassa viikossa

Posti sai kuluttajilta muutamassa viikossa yli 6000 ideaa palvelukehitykseensä. Niistä valikoitui 16 teemaa, joita jalostettiin eteenpäin sisäisesti. Mikä helpottaisi arjen sujumista oli aihe, joka kirvoitti tuhannet kuluttajat kertomaan ajatuksiaan.
 

Lähtökohdat

Posti halusi saada kuluttajilta uusia ideoita palvelujen kehittämiseen ja vahvistusta jo olemassa olevien palvelujen käytöstä.

Toimenpiteet projektissa

Posti kutsui kuluttajia lukuisia eri sähköisiä kanavia käyttäen kertomaan omia ajatuksiaan ja ottamaan kantaan toisten ajatuksiin, aiheena mikä helpottaisi arjen sujumista.

Saavutetut tulokset

Muutamassa viikossa oli kasassa 6000 ideaa joista jalostui jatkötyöstöön 16 teemaa.

-Saimme muutamassa viikossa monipuolisen näkemyksen ja arvokkaan aineiston strategiatyön pohjaksi. Tulokset vahvistivat olemassa olevia näkemyksiämme. Kuluttajien kokemusten ymmärtäminen on oleellista ja asiakaskokemusdialogi on tehokas tapa kuunnella ja syventää myös sisäisesti tulosten vaikuttavuutta, kertoo kuluttajapalvelujen ja palvelupisteverkoston johtaja Ulla Seppälä.

Lisätietoja: Hanna Ali-Melkkilä ja Anu Valtari