Lassila & Tikanojan muutosmatkaa tehdään osallistaen

Hyödynnä uuden johtajan aloitushetki

L&T sai tuhansia näkemyksiä kasvun vauhdittamiseksi

Paraskaan strategia ei muutu tuloksiksi ilman onnistunutta jalkauttamista

Osallistava stategiatyö edistää samalla hyvää johtamista

L&T:llä ihmisiä ei jätetä muutoksen keskellä yksin. Fountain Parkin palvelu on ollut tapa saada suuri määrä ihmisiä ideoimaan ja antamaan palautetta vuorovaikutteisesti. L&T:llä palvelua on hyödynnetty uuden toimitusjohtajan aloittaessa ja strategisten ohjelmien jalkauttamisessa.

Uudelta johtajalta odotetaan muutosta – käynnistä se henkilöstöä kuunnellen

Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Pekka Ojanpää aloitti yhtiössä vuonna 2011. Ensimmäisenä työpäivänään hän haastoi koko yrityksensä väen kertomaan ylpeydenaiheitaan ja ideoimaan sitä, miten L&T:n kasvua voitaisiin vauhdittaa. Menetelmänä hyödynnettiin Fountain Parkin Icebreaker-palvelua.

Sain lähtökohdaksi tuhansia näkemyksiä L&T:n kasvun vauhdittamiseksi ja lisäksi 30 sivua henkilökohtaisesti minulle suunnattuja terveisiä, kertoo Pekka Ojanpää.

Henkilöstön näkemykset otettiin vakavasti, ja jo ensimmäisinä kuukausina L&T:llä tapahtui paljon. Yksi merkittävistä asioista oli uuden strategian rakentaminen.

Strategia toteutuu osallistaen

Keväällä 2015 L&T:ssä oli käynnissä useita strategisia ohjelmia ja projekteja. Aktiiviset ja sitoutuneet ihmiset olivat mukana useissa kehityshankkeissa samaan aikaan, ja samalla he huolehtivat myös omien liiketoimintatavoitteittensa saavuttamisesta. Kiivaan muutostahdin keskellä ihmisiä – johtajiakaan – ei saa jättää yksin, vaan muutoksen etenemisen seuranta ja sen edellytysten jatkuva varmistaminen on tärkeää.

Tässä tilanteessa selvitettiin Fountain Parkin avulla, miten muutos etenee ja millä käytännön keinoilla strategisten ohjelmien jalkautuminen voidaan varmistaa.

-Se, mitä kentällä koetaan, on johtajalle aina valitettavan monen filtterin välissä. Siksi kentälle jalkautuminen ja vaikuttamiskanavien tarjoaminen on tärkeää, kertoo Ojanpää.

Verkkopohdinnan vastaanotto oli jälleen myönteinen ja osallistumisaktiivisuus hyvin korkea. Tuloksena tunnistettiin neljä pääteemaa, joihin keskittymällä muutosta voidaan L&T:llä parhaiten edistää.

-Fountain Parkin palvelu on oivallinen tapa saada suuri määrä ihmisiä ideoimaan ja antamaan palautetta vuorovaikutteisesti. Kokemukset osoittavat, että prosessin tuloksia voi hyödyntää tehokkaasti organisaation kehittämisessä. Meillä tuloksia on käytetty monin tavoin hyödyksi strategisen Johtamisen kehittämisohjelman suunnittelussa ja viestinnässä, kertoo henkilöstön kehittämispäällikkö Nina Mellin.

Lisätietoja: Janne Jauhiainen