Solteq rakensi menestystekijöitä henkilöstön ideoista

Aloittaessaan Solteqin uutena toimitusjohtajana Repe Harmanen halusi osallistaa henkilöstön pohtimaan yrityksen menestystekijöitä. Solteqilaiset ottivat ideoinnin vastaan innostuneesti: nopeassa ajassa saatiin kasaan lähes 600 omasanaista kommenttia. Tuloksia hyödynnetään Solteqissa muun muassa strategiatyön tukena.

”Fountain Parkin lähestymistapa ja palvelu teki minuun vaikutuksen jo suunnitteluvaiheessa. Icebreaker -palvelu ylitti odotukseni nopeudessa, helppoudessa sekä saamani tiedon laadussa ja määrässä. Koen, että palvelusta oli minulle todella hyötyä. Saamaani palautetta tulen hyödyntämään vielä pitkään yhtiön kehittämisen yhtenä näkökulmana. Tuntuu siltä, että sain erittäin hyvän käsityksen koko henkilöstön ajatuksista työni pohjaksi.” Repe Harmanen, toimitusjohtaja.