Tulevaisuustutkan avulla tulevaisuuden muutosmerkit selville eläkevakuutusyhtiö Elossa

Eläkevakuutusyhtiö Elon kanssa toteuttamassamme Tulevaisuustutkassa kerättiin ja nostettiin esiin Elon yritysasiakkaiden näkemyksiä ilmassa olevista tulevaisuuden muutosmerkeistä, niiden vaikutuksista yritysten liiketoimintaan ja odotuksiin yhteistyöstä.

Voit lukea Tulevaisuustutkan toteutuksesta, tuloksista ja hyödyistä tarkemmin Elon blogista.