Uusia mausteita vakaalle toimijalle

Kaltaisellemme toimijalle eivät suuret strategiakäännökset ole luonteenomaisia. Esimerkiksi meillä Eläketurvakeskuksessa on hyvin pysyvät ja osin laillakin määrätyt tehtävät eli kehitämme työeläketurvaa, toimimme asiantuntijana ja työeläkealan yhteisten palvelujen tuottajana.

 

Mihin sitten tarvitsemme Fountain Parkin osaamista? Yksinkertaisesti tukemaan strategiatyötämme hyvien työkalujen avulla. Olemme saaneet uusia lähestymiskulmia, tuoreita näkemyksiä ja paljon sellaista palautetta, mitä emme omilla keinoillamme olisi mitenkään tavoittaneet.

 

Olemme käyttäneet kätevää verkkoaivoriihtä kahteen tarkoitukseen: ensinnäkin olemme keränneet kansalaisilta näkemyksiä reiluksi katsotusta eläketurvasta ja toiseksi olemme saaneet oman henkilökuntamme visioimaan tulevaisuuden ideaalikuvaa. Näistä molemmista kartoituksista on selvää käytännön hyötyä. Eläkeriihen pureskeltuja tuloksia voimme hyödyntää kansalaisille suunnatussa viestinnässä ja henkilöstön käsityksiä strategian huollossa laajalti.

 

Fountain Parkin anti ei kuitenkaan rajoitu pelkästään menetelmien tarjontaan.  On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka nopeasti fp:läiset pystyvät omaksumaan kustakin toiminnasta olennaisen sisällön ja kuinka he paneutuvat antaumuksella kulloinkin työn alla olevaan toimialaan ja yritykseen. Oikeiden kysymysten ja kyseenalaistusten kuuleminen on yhteistyössä parasta antia.

Kati Kalliomäki, viestintäjohtaja, Eläketurvakeskus
Kati Kalliomäki, viestintäjohtaja, Eläketurvakeskus