Ruuantuotanto kannattavaksi yhteisen dialogin tuella

Kuva: Canva

Ruuantuotannon kannattavuuden haasteita ratkaisemassa

Viime kesänä alkanut ruuantuotannon kannattavuutta edistävä selvitystyö on tulossa päätökseen. Ideat, joita suomalaisen ruuantuotannon kannattavuuden parantamiseksi tarvitaan, konkretisoituvat pian toimenpide-ehdotuksiksi ja teoiksi. Vuorineuvos ja hankkeen selvitysmies Reijo Karhinen on tehnyt ansiokasta työtä viedessään eteenpäin tätä monitahoista selvitystä.

Kansalaisten yhteinen dialogi pohjana päätöksenteolle

Eri sidosryhmien kuuleminen on ollut selvitystyössä avainasemassa. Mukaan vaikuttamaan on saatu laaja joukko tuottajia sekä muun muassa ministeriöiden virkamiehiä, päättäjiä, opiskelijoita, tutkijoita ja yrittäjiä. Verkon kautta toteutetun dialogin myötä on varmistuttu siitä, että ruokaketjun toimijat pitäisi saattaa yhteisiin keskusteluihin paljon useammin. Osallistujajoukko ei kuitenkaan rajoittunut vain tiettyihin toimijoihin – jokaisella suomalaisella on ollut mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa selvitystyön etenemiseen verkossa. Helppo ja nopea tapa omien näkemysten jakamiseen ja muiden ideoiden arvioimiseen innosti tuhansia kansalaisia selvitystyön eri vaiheissa.

Vuorovaikutuksesta voimaa

Näin laajan joukon yhteen saattaminen mahdollistettiin Verkkoaivoriihi -menetelmäämme hyödyntäen. Verkossa käytävän dialogin avulla suurestakin kehittämisprosessista on mahdollista muokata näkyvä sekä keskusteleva kokonaisuus, jossa omat ja yhteiset ideat rikastuvat. Laajalla kansalaisten kuulemisella haluttiin tehdä näkyväksi, että jokaisen näkemyksellä ja kokemuksella on merkitystä lopputuloksen kannalta. Verkkoaivoriihen lisäksi selvitystyössä toteutettiin useita työpajoja eri teemoilla, henkilökohtaisia tilakäyntejä sekä lukemattomia muita keskusteluja kasvokkain ja esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. Huikeat osallistujamäärät sekä lukemattomat uudet ideat ovat osoittaneet, kuinka tärkeän asian äärellä olemmekaan.

”Koen, että osallistamisen ohella avoimuus ja läpinäkyvyys ovat enemmän tätä päivää kuin kabinetit ja muut suljetut piirit,” toteaa Karhinen blogissaan.

Maali häämöttää

Karhisen selvitystyön matka on ollut pitkä ja moniulotteinen. Dialogi on rakentunut uudelleen, iteroitunut, jakautunut, ja jälleen edennyt kohti yhteisiä, selkeitä päämääriä. Nyt esiripun takana tehdään viimeisiä linjauksia ennen kuin selvitystyön tulokset julkistetaan virallisesti torstaina 7.2.

Matka on ollut arvokas kokemus meillekin. Suomalaisten rikas ja monipuolinen keskustelu on inspiroinut sekä ilahduttanut. Dialogi sai esiin näkemyksiä, joita olisi muuten vaikeaa, ellei jopa mahdotonta saada esiin. Ja mikä tärkeintä, näkemykset näkyvät myös käytännössä.

Karhisen vaikuttamista voit seurata hänen verkkosivuillaan osoitteessa www.reijokarhinen.fi.

Fountain Park palvelee monipuolisesti yritysten ja organisaatioiden kehitys- ja muutosprosesseissa sekä yhteiskunnallisten uudistusten valmistelu- ja toimeenpanovaiheissa. Tutustu dialogisiin menetelmiimme täältä.

Keskustelimme Reijo Karhisen ja Elisa Kitusen kanssa selvitystyön ja laajojen joukkojen osallistumisen vaiheista podcastissa, jonka voit kuunnella tästä.

 

Janne Jauhiainen

Janne aloitti Fountain Parkin toimitusjohtajana joulukuussa 2016. Fountain Parkin sloganin mukaan, hän on innostunut joukkojen viisaudesta johtamisen arkeen. Siitä, kun isompi joukko ihmisiä löytää yhdessä parhaat ratkaisut tulevaisuuden haasteisiin – ja saa ne tapahtumaan.

Suosittelemme

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus kirkastuu kaikki sidosryhmät mukaan ottavassa dialogissa

Osaamisen varmistaminen kysyy yhteistä tahtotilaa Kolmekymmentä vuotta sitten aloitin työskentelyn organisaatiossa, jossa tehtäväni oli edistää koulutuksen työelämäyhteyksiä kaikilla tasoilla. Asenneilmapiiri 1980-luvun loppupuolella ei ollut vielä kovinkaan yhteistyömyönteinen – ei puolella eikä… Lue lisää!

Maakuntastrategia syntyi tärkeimpien sidosryhmien tuella

Kanta-Hämeen maakuntastrategia sai tukea maakunnan tärkeimpien sidosryhmien ideoista verkkoaivoriihessä keväällä 2018. Sidosryhmät osallistuivat strategian kehittämiseen pohtimalla maakunnan vahvuuksia, arjen iloja sekä asukkaiden hyvinvointia tukevia tekijöitä. Haastattelimme Hämeen liiton muutosjohtaja… Lue lisää!

Kunnanjohtajan vierasblogi: Osallistamalla lääkettä demokratiavajeeseen

Tulevaisuudentutkija Alvin Toffler julkaisi 1970 -luvun alussa kirjan Future Shock. Hän ennusti internetin laajan leviämisen ja mm. sen, että tiedosta tulee vahvojen yhteiskuntien liikkeellepaneva voima, joka nousee arvossaan työvoiman ja materiaalien rinnalle. Toffler pohti demokratian kriisin olemusta… Lue lisää!

Terveet tilat kehittyvät luottamuksen ja viestinnän avulla

Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS:in ja Kiinteistöalan koulutuskeskus Kiinkon Terveet tilat -selvitykseen osallistettiin OAJ:n sekä Tehyn jäsenet ideoimaan ratkaisuja tukemaan terveitä työtiloja sekä tunnistamaan niitä estäviä tekijöitä. Millä konkreettisilla teoilla ratkaistaan sisäilman ongelmat… Lue lisää!

Tulevaisuudentutkijan opit: näin luot menestystä muutosnopeudesta ja kompleksisuudesta huolimatta

Muuttuva toimintaympäristö haastaa yrityksiä yllättävistäkin suunnista. Pyysimme tulevaisuudentutkijaa, tohtori Leena Ilmolaa, jakamaan oppinsa siitä, miten yritykset menestyvät epävarmuuden maailmassa ja kääntävät muutokset menestykseksi.   Olen yrittänyt ymmärtää epävarmuuden olemusta viimeiset… Lue lisää!

Kunnanjohtajan vierasblogi: Osallistamisen prosessi voimaannuttaa koko kuntaa

Kirjoitin 70-luvulla yläasteella aineen, joka päättyi havaintoon, että 40-vuoden päästä yhteiskuntaamme johdetaan kumiaivoilla, jotka ovat joustavat ja toimivat vuorokauden ympäri hyödyntäen kaikkea maailmallista tietoa. Sain aineesta nelosen ja paperin kulmaan oli kirjoitettu ”Ei maailma voi 40-vuoden… Lue lisää!