Ruuantuotanto kannattavaksi yhteisen dialogin tuella

Kuva: Canva

Ruuantuotannon kannattavuuden haasteita ratkaisemassa

Viime kesänä alkanut ruuantuotannon kannattavuutta edistävä selvitystyö on tulossa päätökseen. Ideat, joita suomalaisen ruuantuotannon kannattavuuden parantamiseksi tarvitaan, konkretisoituvat pian toimenpide-ehdotuksiksi ja teoiksi. Vuorineuvos ja hankkeen selvitysmies Reijo Karhinen on tehnyt ansiokasta työtä viedessään eteenpäin tätä monitahoista selvitystä.

Kansalaisten yhteinen dialogi pohjana päätöksenteolle

Eri sidosryhmien kuuleminen on ollut selvitystyössä avainasemassa. Mukaan vaikuttamaan on saatu laaja joukko tuottajia sekä muun muassa ministeriöiden virkamiehiä, päättäjiä, opiskelijoita, tutkijoita ja yrittäjiä. Verkon kautta toteutetun dialogin myötä on varmistuttu siitä, että ruokaketjun toimijat pitäisi saattaa yhteisiin keskusteluihin paljon useammin. Osallistujajoukko ei kuitenkaan rajoittunut vain tiettyihin toimijoihin – jokaisella suomalaisella on ollut mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa selvitystyön etenemiseen verkossa. Helppo ja nopea tapa omien näkemysten jakamiseen ja muiden ideoiden arvioimiseen innosti tuhansia kansalaisia selvitystyön eri vaiheissa.

Vuorovaikutuksesta voimaa

Näin laajan joukon yhteen saattaminen mahdollistettiin Verkkoaivoriihi -menetelmäämme hyödyntäen. Verkossa käytävän dialogin avulla suurestakin kehittämisprosessista on mahdollista muokata näkyvä sekä keskusteleva kokonaisuus, jossa omat ja yhteiset ideat rikastuvat. Laajalla kansalaisten kuulemisella haluttiin tehdä näkyväksi, että jokaisen näkemyksellä ja kokemuksella on merkitystä lopputuloksen kannalta. Verkkoaivoriihen lisäksi selvitystyössä toteutettiin useita työpajoja eri teemoilla, henkilökohtaisia tilakäyntejä sekä lukemattomia muita keskusteluja kasvokkain ja esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. Huikeat osallistujamäärät sekä lukemattomat uudet ideat ovat osoittaneet, kuinka tärkeän asian äärellä olemmekaan.

”Koen, että osallistamisen ohella avoimuus ja läpinäkyvyys ovat enemmän tätä päivää kuin kabinetit ja muut suljetut piirit,” toteaa Karhinen blogissaan.

Maali häämöttää

Karhisen selvitystyön matka on ollut pitkä ja moniulotteinen. Dialogi on rakentunut uudelleen, iteroitunut, jakautunut, ja jälleen edennyt kohti yhteisiä, selkeitä päämääriä. Nyt esiripun takana tehdään viimeisiä linjauksia ennen kuin selvitystyön tulokset julkistetaan virallisesti torstaina 7.2.

Matka on ollut arvokas kokemus meillekin. Suomalaisten rikas ja monipuolinen keskustelu on inspiroinut sekä ilahduttanut. Dialogi sai esiin näkemyksiä, joita olisi muuten vaikeaa, ellei jopa mahdotonta saada esiin. Ja mikä tärkeintä, näkemykset näkyvät myös käytännössä.

Karhisen vaikuttamista voit seurata hänen verkkosivuillaan osoitteessa www.reijokarhinen.fi.

Fountain Park palvelee monipuolisesti yritysten ja organisaatioiden kehitys- ja muutosprosesseissa sekä yhteiskunnallisten uudistusten valmistelu- ja toimeenpanovaiheissa. Tutustu dialogisiin menetelmiimme täältä.

Keskustelimme Reijo Karhisen ja Elisa Kitusen kanssa selvitystyön ja laajojen joukkojen osallistumisen vaiheista podcastissa, jonka voit kuunnella tästä.

 

Janne Jauhiainen

Janne aloitti Fountain Parkin toimitusjohtajana joulukuussa 2016. Fountain Parkin sloganin mukaan, hän on innostunut joukkojen viisaudesta johtamisen arkeen. Siitä, kun isompi joukko ihmisiä löytää yhdessä parhaat ratkaisut tulevaisuuden haasteisiin – ja saa ne tapahtumaan.

Suosittelemme

Toimivampi työyhteisö teillekin? Näin vahvistat yhteistä kipinää

Toimiva työyhteisö on kilpailuvaltti Hei johtaja! Oletko kartalla siitä, mikä motivoi henkilöstöäsi parhaiten? Entä tiedätkö, millainen ilmapiiri työpaikalla on viime aikoina vallinnut? Ovatko palautteeseen liittyvät käytännöt kunnossa? Kukkiiko luovuus? Toimiva työyhteisö on monen asian summa.… Lue lisää!

Pää kylmänä ja mieli avoinna johtamisen koukeroissa

Johtamisen koukeroissa voi eksyä loppumattomaan spiraaliin – miten pitää pää kylmänä ja mieli avoinna uudessa pestissä? Tuliko loman aikana otettua vastaan isot saappaat syksyllä jalkaan vedettäviksi? Oliko olo heinäkuun lämmössä vielä varman luottavainen, mutta nyt tositoimien alkaessa pulssi… Lue lisää!

Muodottomasta taikinamöykystä kauniiksi kakuksi julkisen toimijan ja asiantuntijan yhteistyöllä

Mitä saadaan, kun julkisen toimijan ja asiantuntijan viisaat päät lyödään yhteen? Tässä tapauksessa parhaita mahdollisia palveluita ikääntyneille. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä halutaan varmistaa, että ikääntyneiden palvelut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla tukemassa ikäihmisten… Lue lisää!

Monimuotoisuuden johtaminen askel askeleelta

Monimuotoisuusjohtaminen tuo erilaisten ihmisten osaamispotentiaalin esiin ja hyötykäyttöön.  Strategisena valintana monimuotoisuuden ja inkluusion vaaliminen tuo parhaimmillaan kilpailuetua, ketteryyttä, innovaatioita ja hyvinvoivan kulttuurin. Monimuotoisuuden haasteena on erilaisuuden ymmärtäminen,… Lue lisää!

Metataidot osaamisen haasteiden ratkaisijana

Osaamisen kehittämisellä oppimisen iloa Opiskellessani kasvatustieteitä Turun yliopistolla kuuluivat opiskelutekniikan opinnot pakollisena osana tutkintokokonaisuuteeni. Opiskelutekniikoiden ymmärtäminen, omien toimintatyylien ja osaamisen rakentaminen avasi maailman minulle täysin uudella tavalla – opin… Lue lisää!

Osallistamisen tarkoitus on päättämisen tuskan karkotus

Mitä seuraavaksi – osallistamisen aika? Sipilän hallituksen Sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen tunnelma kunnissa ja uudistusta valmistelleissa muutosorganisaatioissa on vaikuttanut olevan enemmän tai vähemmän turhautunut. Sapettaa, että sote valmistellussa muodossaan kohtasi karvaan loppunsa, ja huoli on,… Lue lisää!