Saavuta lisäarvoa sidosryhmien kuulemisella

Onko yritys osa ympäristöä, jossa se toimii, vai onko se erillinen oma kokonaisuutensa, jonka ei tarvitse välittää kuin omasta päämäärästään? Pystyykö mikään firma toimimaan kannattavasti, jos se ei välitä sidosryhmistään, vaan tekee päätöksiä sokeasti mutu-tuntumalla?

Jos savannilla juokseva antilooppi jättää huomioimatta elinympäristönsä, tulee leijona ja syö sen. Samoin voi käydä myös yritykselle, jos se ei ymmärrä miten erilaiset sidosryhmät vaikuttavat sen taloudelliseen tulokseen.

Sidosryhmäteorian mukaan on tärkeä selvittää mitkä sidosryhmät ovat tärkeitä arvon tuottamisen kannalta. Sidosryhmien kuuntelu ja toimintaympäristön tunteminen tuottavat yritykselle lisäarvoa, joka parantaa sen taloudellista tulosta ja auttaa yritystä menestymään paremmin.

Nykyisen sosiaalisen median aikakaudella eri ideat ja ajatukset leviävät nopeasti ja kuluttajat ovat entistä enemmän tiedostavampia. Virheisiin ja ongelmiin on puututtava nopeasti, sillä huomenna voi olla jo liian myöhäistä. Jatkuva tulipalojen sammuttelu voi olla haasteellista ja uuvuttavaa. Järkevämpää olisi luoda mahdollisuus avoimelle keskustelulle, jolloin mahdolliset ongelmat voisi hoitaa jo ennakolta.

Monissa yrityksissä järjestetään jo kyselyitä esimerkiksi henkilökunnalle, kuluttajille ja muille sidosryhmille, joilla selvitetään näiden yleistä mielipidettä firmaa koskevissa asioissa. Erilaiset tapahtumat ja aktiviteetit, jotka tuovat yrityksen lähelle sidosryhmiään, voivat madaltaa kynnystä ottaa kontaktia ja avata tien keskustelulle ja kehitysehdotuksille.

Kaikkea ei aina tarvitse tehdä onneksi itse, vaan selvitystyön voi myös ulkoistaa. Tärkeintä on, että saatuja tuloksia sovelletaan käytäntöön, eikä niitä jätetä huomioimatta. Kaikilla ihmisillä on halu tuntea tulla kuulluksi, vaikka kaikkea ei aina olekaan järkevä toteuttaa juuri tietyllä tavalla.

Kirjoittaja Niina Lähteenmäki opiskelee liiketoiminnan logistiikkaa Turun AMK:ssa. Tämä teksti on kirjoitettu osana Corporate Social Responsibility -kurssia.

 

Vierasblogit yritysvastuusta opiskelijoiden silmin

Fountain Park toimii Turun ammattikorkeakoulun Corporate Social Responsibility -kurssin yritysyhteistyökumppanina. Haluamme tuoda yritysvastuukeskusteluun myös tulevaisuuden tekijöiden ääntä. Osana kurssiaan opiskelijat kirjoittivat tekstejä sidosryhmien osallistamiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista. Julkaisemme kolme näistä teksteistä.

Kirjoitukset ovat Niina Lähteenmäen ”Saavuta lisäarvoa sidosryhmien kuulemisella” Veera Köpsin ” Back to basics – CRM up to date” ja Helena Rizkin ” How to win stakeholders trust?”.

Tervetuloa lukemaan ja kommentoimaan nuorten näkemyksiä ja tutustumaan myös muihin blogeihimme!

 

Suosittelemme

#Agenda2030 – Yritykset tarttuvat aktiivisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Metsä Group, Nokia ja tanskalainen Danfoss tekevät jo työtä YK:n uusien kestävän kehityksen tavoitteiden parissa. Otimme yhteyttä näihin yrityksiin ja kysyimme, mitä SDG:t (Sustainable Development Goals) heille merkitsevät.  Mistä SDG:ssä on kyse? YK:n jäsenmaat sopivat syyskuun lopulla uusista kestävän… Lue lisää!

Vastuullisuus näkyy viivan alla

Vastuullisesta yritystoiminnasta puhutaan yhä enemmän. Vastuullisuus on läpinäkyvyyttä ja kovan paikan tullen myös näyttöjä siitä, että toiminnalla ja ennen kaikkea johtamisella on väliä ja vaikutusta.… Lue lisää!

Yritysvastuuraportti 2016 – tulevaisuus on täällä

The Report is dead, long live the Report. Yrityvastuuraportointi ja yleisemminkin yrityksen toiminnasta raportoiminen on saavuttanut kulminaatiopisteen. Virallinen kieli, kaikenkattavat kokonaisuudet ja massiiviset kertaponnistukset ovat historiaa. Tervetuloa tulevaisuuteen. Näin pohdin Säätytalolla kun seurasin… Lue lisää!