Palveluiden kehittäminen julkishallinnossa

Palvelumme avulla tuot kaikki tärkeimmät sidosryhmäsi, kuten asiakkaat, kumppanit, kunnan tai kaupungin asukkaat sekä henkilöstön osaksi yhteistä kehittämistyötä. Saat sidosryhmiesi ammattitaidon ja asiantuntemuksen käyttöösi, ja aktivoit heitä vaikuttamaan yhteisiin asioihin inspiroivalla tavalla.

Sidosryhmät jakavat omia ideoitaan sekä vertaisarvioivat muiden näkemyksiä annetuista aiheista verkon yli. Saat tulokseksi analysoitua tietoa sekä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kehittämistyön ja päätöksenteon tueksi. Samalla luot kilpailuetua vastaamalla sidosryhmiesi tarpeisiin nopeasti ja tehokkaasti.

Palvelumme soveltuu erinomaisesti esimerkiksi alueiden ja julkisten palveluiden kehittämiseen sekä asiakasymmärryksen ja brändin kirkastamiseen.

Palvelumme hyödyt

Tasavertaisuus

Anonyymi osallistuminen edistää parhaiden, ei äänekkäimpien ideoiden kannatusta

Asiantuntemus

Saat sidosryhmien asiantuntemuksen ja ajatukset tiiviiksi osaksi kehittämistyötä

Läpinäkyvyys

Teet kehittämistyöstä helposti lähestyttävää ja innostavaa sidosryhmille

Ymmärrys

Ymmärrät prosessin ansiosta erilaisia näkökulmia ja soveltamistarpeita laajemmin

Palaute

Saat sidosryhmiltäsi arvokasta palautetta käytännön kokemuksista sekä soveltuvuudesta

Odotusten ylittäminen

Pystyt tulosten avulla hiomaan sidosryhmiäsi parhaiten palvelevat ratkaisut

Avullamme saat vastauksia esimerkiksi näihin

Miten innostan sidosryhmäni ja kansalaiset julkisten palveluiden kehittämiseen?
Mitä hyötyä on tehdä monivaiheista kehittämistyötä läpinäkyvästi?
Miten hallitsen sidosryhmien ja kansalaisten odotuksia?
Miten seuraan kehitysprosessin etenemistä?
Heräsikö sinulle kysymyksiä?

Ota yhteyttä - me vastaamme

Ota meihin yhteyttä