Strategiatyö järjestöissä

Palvelumme tukee yhdistyksiä strategiatyön eri vaiheissa. Sen avulla innostat jäsenet ja johdon helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti mukaan strategiseen kehittämistyöhön.

Palvelumme avulla strategiatyöstä luodaan osallistava, avoin ja keskusteleva digitaalinen kehittämismatka. Osallistujat jakavat omia ideoitaan sekä vertaisarvioivat muiden näkemyksiä annetuista aiheista erilaisten virikkeiden ja näkökulmien tuella verkkodialogissa. Strategiaprosessista tulee läpinäkyvä ja sitouttava, ja sen sisäistäminen sekä toimeenpano helpottuvat.

Tulokseksi saat analysoitua tietoa sekä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia strategiatyön edistämiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Palvelumme hyödyt

Ymmärrys

Vahvista nopeasti ja vaivattomasti yhdistyksen jäsenten ymmärrystä strategiasta

Vuorovaikutteisuus

Selvitä jäsenten suhtautuminen muutosta kohtaan

Tilannekuva

Saa esiin jäsenten ja sidosryhmien näkemykset strategian nykytilasta ja kehityskohteista

Selkeä suunta

Muodosta uskottavat strategiset tavoitteet

Konkretia

Tuo strategiaa edistävät konkreettiset toimenpiteet yhteiselle agendalle

Työkalut

Tarjoa johdolle työkaluja strategiatyöhön ja sen toimeenpanoon

Mitattavuus

Mittaa strategian toimeenpanoa

Avullamme saat vastauksen esimerkiksi näihin

Mistä tunnistan järjestölleni merkityksellisimmät strategiset painopisteet?
Miten sitoutan sidosryhmät strategian kehittämiseen?
Mistä tiedän, mitä sidosryhmät odottavat strategisilta toimenpiteiltä?
Miten mittaan toimenpiteiden onnistumista pitkällä aikavälillä?
Heräsikö sinulla kysymyksiä?

Ota yhteyttä - me vastaamme

Ota meihin yhteyttä