Yritysvastuu

Vastuullisuuden näkyminen konkreettisina tekoina eri toimijoiden agendalla on tärkeää. Yritysvastuuta tarkastellaan yhä enemmän koko liiketoiminnan kattavana toimintana.

Yritysvastuupalvelumme auttaa organisaatiotasi tunnistamaan liiketoimintasi kannalta tärkeimmät vastuullisuuselementit, sitouttamaan henkilöstön sekä sidosryhmät yritysvastuun kehittämiseen sekä mittaamaan valittujen tai jo olemassa olevien vastuullisuustoimenpiteiden onnistumista organisaation arjessa.

Vastuullisuustyöhön osallistumisen kynnys madaltuu, työstä tulee läpinäkyvämpää ja toimenpiteiden toteutumista on helppo seurata verkon yli toteutettavassa pelillisessä palvelussamme.

Palvelumme hyödyt

Ymmärrys

Kirkasta organisaation ymmärrystä yritysvastuun strategisista painopisteistä

Tilannekuva

Saa esiin sidosryhmien näkemykset vastuullisuustyön nykytilasta ja kehittämiskohteista

Sitoutuminen

Ota henkilöstö ja sidosryhmät aktiiviseksi osaksi yritysvastuun kehittämistä

Konkretia

Tuo vastuullisuutta edistävät toimenpiteet yhteiselle agendalle

Työkalut

Tarjoa johdolle ja esimiehille työkaluja vastuullisuustyöhön ja sen toimeenpanoon

Mitattavuus

Mittaa vastuullisuustyön toimeenpanoa ja onnistumista organisaation eri tasoilla

Meidän avullamme saat vastauksen esimerkiksi näihin

Miten tunnistan liiketoiminnalleni merkityksellisimmät vastuullisuusteemat?
Miten saan selville yritysvastuutoimenpiteiden tilan organisaatiossani?
Millaisia toimenpiteitä sidosryhmät organisaatioltani odottavat?
Miten mittaan toimenpiteiden onnistumista pitkällä aikavälillä?
Heräsikö sinulle kysymyksiä?

Ota yhteyttä - me vastaamme

Ota meihin yhteyttä