Med vår tjänst styr du förändringar på ett människoorienterat sätt och du involverar dina intressentgrupper från början när det gäller att genomföra förändringen tillsammans.

Förändringar belastar ofta. För att förändringen ska lyckas är det viktigt att hitta ett gemensamt syfte, mål och medel för att uppnå dem. Samtidigt är det viktigt att se till att de som berörs av förändringen för sin del får påverka planeringen av den och genomförandet.

Med vår tjänst får du enkelt och snabbt tillgång till invånarnas och intressentgruppernas tankar och idéer, oavsett tid och plats. Samtidigt engagerar du dina viktiga intressentgrupper och ger dem möjlighet att påverka i gemensamma frågor.

FÖRDELARNA MED VÅRA TJÄNSTER

Tillit

Bygg upp förtroende med öppen dialog i webben

Öppenhet

- Minska osäkerheten i samband med förändringen genom att systematiskt informera om förändringens olika skeden

Engagemang

Öka dina intressentgruppers engagemang genom att ge dem möjlighet att påverka förändringens gång

Översikt

Få en ofiltrerad och direkt överblick över utmaningarna i samband med förändringen och beprövade rutiner

Visdom

Utnyttja visdomen som dina intressentgrupper har när det gäller att lösa den gemensamma utmaningen

Effektivitet

Reagera snabbt och ta välgrundade beslut baserade på resultaten av onlinedialogen

MED VÅR HJÄLP FÅR DU SVAR PÅ TILL EXEMPEL

Hur minskar jag osäkerheten i samband med förändringen?
Hur mäter jag framgången som åtgärderna har på lång sikt?
Hur engagerar jag intressentgrupperna och medborgarna för förändringen?
Hur informerar jag om de olika skedena av förändringen på ett transparent sätt?
HAR DU FRÅGOR?

Kontakta oss - vi svarar

Kontakta oss