Det är viktigt att ansvaret framgår av olika aktörers agendor i form av konkreta handlingar. Företagsansvaret ses alltmer som övergripande för hela affärsverksamheten.

Vår företagsansvarstjänst hjälper din organisation att identifiera de ansvarselement som är viktiga med tanke på din affärsverksamhet, engagera personalen och intressentgrupperna i att utveckla företagsansvaret och mäta hur utvalda eller redan bestående ansvarsåtgärder lyckas i organisationens vardag.

Tröskeln för att delta i ansvarsarbetet sänks, arbetet blir mer transparent och det är lätt att på webben följa med hur åtgärderna lyckas med hjälp av vår tjänst som är utformad som ett spel.

FÖRDELARNA MED VÅRA TJÄNSTER

Förståelse

Förtydliga förståelsen av organisationens strategiska prioriteringar för företagsansvar

Lägesbild

Ta fram intressegruppernas syn på företagets nuläge och utvecklingsområdena

Engagemang

- Engagera personalen och intressentgrupperna till att vara en aktiv del av utvecklingen av företagsansvaret

Konkreta åtgärder

Ta in konkreta åtgärder som främjar ansvaret på den gemensamma agendan

Verktyg

Ge ledningen och arbetsledarna verktyg för ansvarsarbetet och dess genomförande

Mätbarhet

Mäter genomförandet och framgången av ansvarsarbetet på olika nivåer i organisationen

MED VÅR HJÄLP FÅR DU SVAR PÅ TILL EXEMPEL

Hur identifierar jag de mest relevanta strategiska ansvarstemana för min företagsverksamhet?
Hur tar jag reda på status för CSR-åtgärderna i min organisation?
Vilken typ av åtgärder förväntar sig intressentgrupperna av organisationen?
Hur mäter jag framgången som åtgärderna har på lång sikt?
HAR DU FRÅGOR?

Kontakta oss - vi svarar

Kontakta oss