Läs mer om våra tjänster för den offentliga sektorn

När den fysiska dialogen minskar avtar inte behovet av att kommunicera utan ökar rentav. Det är viktigt för den offentliga sektorn att lyssna till människorna när det gäller akuta problem och samtidigt föra en debatt om långsiktiga utvecklingsprojekt.

En dialog med intressentgrupperna säkerställer de bästa resultaten i situationer som förändras snabbt och höjer medborgarnas förtroende. Vår kärnkompetens baserar sig på flera decenniers erfarenhet och består av omfattande onlinedialoger kring olika teman och virtuella workshoppar och seminarier som stöder dem.

Nu är det dags att upprätthålla en transparent dialog i det nya normala och prova olika sätt att kommunicera på webben. Förstå olika gruppers behov effektivt och säkert. Engagera de viktigaste aktörerna i förändringen och ta effektiva beslut.

Läs mer om tjänsterna

Öppenhet

Minska osäkerheten i samband med förändringen genom att systematiskt informera om förändringens olika skeden

Översikt

Få en ofiltrerad och direkt överblick över utmaningarna i samband med förändringen och beprövade rutiner

Effektivitet

Främja social påverkan genom samutveckling tillsammans med medborgarna

Effektivitet

Främja social påverkan genom samutveckling tillsammans med medborgarna

Våra tjänster för den offentliga förvaltningen

Hittar du inte en lämplig tjänst?

Oroa dig inte, vi bygger en helhet som passar dina behov. Kontakta oss, tillsamman hittar vi en passande lösning!

Kontakta oss