Den webbaserad värderingsdialogen gav en stadig grund till det fortsatta arbetet med att definiera företagets värderingar

Den webbaserad värderingsdialogen gav en stadig grund till det fortsatta arbetet med att definiera företagets värderingar

Arbetet med att engagera hela organisationen i dialogen genomfördes i tre faser: först med ledningsgruppen, sedan med Outokumpus chefer, och slutligen bjöds alla medarbetare in att delta i dialogen. Dialogen gav en stadig grund för att fortsätta definiera företagets värderingar och arbetskultur.

Arbetet med att engagera hela organisationen i dialogen genomfördes i tre faser: först med ledningsgruppen, sedan med Outokumpus chefer, och slutligen bjöds alla medarbetare in att delta i dialogen. Dialogen gav en stadig grund för att fortsätta definiera företagets värderingar och arbetskultur.

Under 2018 beslutade Outokumpus ledningsgrupp att inleda en diskussion inom hela företaget om Outokumpus kultur och arbetssätt.

Arbetet med att engagera hela organisationen i dialogen genomfördes i tre faser: först med ledningsgruppen, sedan med Outokumpus chefer, och slutligen bjöds alla medarbetare in att delta i dialogen. Konceptet förblev detsamma genom alla faser eftersom Fountain Parks Online Value Dialogue erbjöd möjligheten att utvidga den anonyma diskussionen över hela företaget. Dialogen gav en stadig grund för att fortsätta definiera företagets värderingar och arbetskultur.

Reeta Kaukiainen, Executive Vice President, kommunikation, marknadsföring och IR

HAR DU FRÅGOR?

KONTAKTA OSS - VI SVARAR