Gasum samlade in åsikter genom hållbarhetsdialog

Gasum samlade in åsikter genom hållbarhetsdialog

Som stöd för sitt långsiktiga arbete bjöd Gasum in nordiska kunder, samarbetspartner och personal till dialog inom ramarna för en omfattande tankesmedja om hållbarhet. All respons har varit mycket värdefull och vi kommer att fortsätta dialogen med våra intressenter även i fortsättningen.”

Gasum genomförde en omfattande tankesmedja om hållbarhet för sina intressenter. Som stöd för sitt långsiktiga arbete bjöd Gasum in nordiska kunder, samarbetspartner och personal till dialog. Webbdialogen besvarades av över 1 000 deltagare från olika intressenter och dialogen producerade nästan 1 500 idéer för att utveckla hållbarheten. Det breda deltagandet både inom organisationen och bland andra intressenter skapade ramar för vidareutveckling av arbetet.

Genom hållbarhetsdialogen fortsätter den nordiska energiexperten Gasum sitt långvariga hållbarhetsarbete och främjar utvecklingen mot ett kolneutralt samhälle. Hållbarhet är en viktig del av bolagets strategi och kommuniceras aktivt. Gasum ville öka arbetets påverkan och få en helhetsbild av kundernas och intressenternas förväntningar på bolaget.

Utmärkta fördelar genom hållbarhetsdialog

För sin tankesmedja om hållbarhet använde Gasum Fountain Park tvåfasiga webbdialog. Under den första fasen bedömde en stor skara intressenter temat och framförde åsikter. Härefter bearbetades resultaten internt vid Gasum. ”All respons har varit mycket värdefull och vi kommer att fortsätta dialogen med våra intressenter även i fortsättningen.”

Gasums expert på hållbar utveckling Elina Saarivuori tycker att Fountain Parks webbdialog är ett utmärkt sätt att samla respons och enkelt engagera olika intressenter.

”Våra intressenter har gett oss många goda perspektiv på vårt hållbarhetsarbete. Att höra intressenternas åsikter kopplar hållbarhetsarbetet till ett bredare sammanhang och skapar ramar för utveckling av arbetet. All respons har varit mycket värdefull och vi kommer att fortsätta dialogen med våra intressenter även i fortsättningen. Det positiva hållbarhetsbetyget från intressenterna vittnar om att vi har gjort saker på rätt sätt och att bilden av energibolaget Gasum som ett ansvarsfullt företag är korrekt”.

Resultaten utnyttjas bland annat för att utveckla bolagets hållbarhetsrapporter och kommunikation.

HAR DU FRÅGOR?

KONTAKTA OSS - VI SVARAR