Helhetsbild genom smidig och engagerande strategidialog

Helhetsbild genom smidig och engagerande strategidialog

Engagerande webbenkät gav smidig helhetsbild av intressenternas åsikter till stöd för nya direktörens arbete.

Rolf Ladau år 2018 började som verkställande direktör vid Paulig ville man smidigt skapa en helhetsbild till stöd för hans arbete.

”Vi har fått utmärkt helhetsservice, från praktisk planering av webbenkäten till en väl sammanställd slutrapport. Expertisen har hela tiden varit god. Ni vet hur man hjälper kunden”, berättar Pauligs kommunikationsdirektör från den tiden.

Paulig har använt Strategidialogen två gånger. Den första gången var år 2016, då man ville prova på ett nytt och smidigt sätt att samla in åsikter om utveckling av organisationskulturen inom huset. År 2018 blev det igen aktuellt med Strategidialogen, då Pauligs ny verkställande direktör Rolf Ladau tillträdde. Han ville inleda sitt arbete vid Paulig genom att höra organisationen på bred front. Med hjälp av en smidig helhetsbild av organisationen fick hans arbete en god start. Enligt huset dåtida kommunikationsdirektör var tjänsten engagerande redan första gången.

”Strategidialogen på webben är ett lättanvänt och roligt sätt att med låg tröskel engagera folk även kring svårare teman. Den är inte för stel eller konsultmässig, utan inspirerande”.

Strategidialog öppnade ögonen

Den nye verkställande direktören fick höra fler och annorlunda åsikter jämfört med att träffa var och en. Resultaten gav ett ryggstöd för de egna synpunkterna. Ladau berättar att samarbetet och tjänsten har synliggjort saker på ett bredare plan än vad som vore möjligt med egna krafter.

”En utmärkt och häpnadsväckande känsla. Bägge gångerna har vi fått mer ut av Strategidialogen än vi trodde.”

”Bägge gångerna var materialet brett och väl sammanställt, vilket gjorde det lätt att använda resultaten och de autentiska citaten som stöd såväl för kommunikation som för beslutsfattande. Exempelvis innehåller koncerndirektörens översikt i slutet av året utvalda citat från dialogen. Vi har också gjort videor på basis av materialet.”

HAR DU FRÅGOR?

KONTAKTA OSS - VI SVARAR