Över 3 500 bidrag från kunderna!

Över 3 500 bidrag från kunderna!

Genom att låta kunderna kläcka idéer på webben involverades 3 500 kunder i tjänsteutvecklingen.

Birkalands Andelshandel vill skapa välbefinnande genom att underlätta vardagen för ägarkunder. Att höra kunderna är en väsentlig del av tjänsteutvecklingen.

Birkalands Andelshandel ville höra ägarkundernas åsikter om byggstenarna för ett gott liv. Det breda temat utforskades med hjälp av en webbenkät, där deltagarna fick fundera på sin vardag och sina drömmar. Begrundandet kring ett gott liv omfattade även utvärdering och vidareutveckling av andra deltagares tankar.

Centralt för verksamheten att höra kunderna

Till samarbetspartner för att engagera stora grupper och samla in kvalitativt material valdes Fountain Park. Valet påverkades av webbplattformens smidiga användning och spelifiering samt det inhemska bolagets långa erfarenhet av att producera utvecklingssamarbeten.

”Vi ville låta så många som möjligt fundera på vad ett gott liv omfattar. Till samarbetspartner för enkäten valde vi finska Fountain Park, som har över 20 års erfarenhet av att höra intressenter via webben”, säger Sini Tiainen, verksamhetsdesigner vid Birkalands Andelshandel.

Deltagandeperioden i slutet av maj år 2020 genererade över 3 500 deltaganden.

Stor nytta av resultaten från ny slags idékläckning

Webbenkätens resultat utnyttjas i bred omfattning för utveckling av nya tjänster och förbättring av befintliga tjänster.

”Genom idékläckningen ville vi höra vad som är viktigt för birkalandsborna och vad ett gott liv består av. Vi blev glatt överraskade över hur temat engagerade folk. Deltagarantalet på över 3 500 personer överträffade våra förväntningar. Resultaten från begrundandet lyfte fram starka teman, som hjälper oss planera vår kommunikation och rikta tjänsteutvecklingen till delområden som anses intressanta”, berättar verksamhetsdesigner Sini Tiainen.

HAR DU FRÅGOR?

KONTAKTA OSS - VI SVARAR