Förändringsstyrning

Med hjälp av vår tjänst hanterar du förändringar ur ett affärs- och personalperspektiv och involverar från början dina viktiga intressentgrupper i fullföljandet av förändringen.

Förändringar belastar ofta. För att förändringen ska lyckas är det viktigt att hitta ett gemensamt syfte, mål och medel för att uppnå dem. Samtidigt är det viktigt att se till att de som berörs av förändringen för sin del får påverka planeringen av den och genomförandet.

Med vår tjänst kan du få tillgång till personliga tankar och idéer hos din personal, styrelsen och andra kärngrupper som stödjer beslutsfattande enkelt och snabbt, oavsett tid och plats. Samtidigt engagerar du dina viktiga intressentgrupper och ger dem möjlighet att påverka i gemensamma frågor.

FÖRDELARNA MED VÅRA TJÄNSTER

Tillit

Bygg upp förtroende med öppen dialog i webben

Öppenhet

Minska osäkerheten i samband med förändringen genom att systematiskt informera om förändringens olika skeden

Översikt

Få en ofiltrerad och direkt överblick över utmaningarna i samband med förändringen och beprövade rutiner

Visdom

Saa suodattamaton ja suora kokonaisnäkemys muutokseen liittyvistä haasteista ja hyviksi havaituista käytännöistä

Viisaus

Utnyttja visdomen som dina intressentgrupper har när det gäller att lösa den gemensamma utmaningen

Effektivitet

Reagera snabbt och ta välgrundade beslut baserade på resultaten av onlinedialogen

MED VÅR HJÄLP FÅR DU SVAR PÅ TILL EXEMPEL

Hur mäter jag framgången som åtgärderna har på lång sikt?
Hur informerar jag om de olika skedena av förändringen på ett transparent sätt?
Hur minskar jag osäkerheten i samband med förändringen?
Hur engagerar jag intressentgrupper för förändringen?
HAR DU FRÅGOR?

Kontakta oss - vi svarar

Kontakta oss