Läs mer om våra tjänster för företag

En dialog med intressentgrupperna säkerställer de bästa resultaten i situationer som förändras snabbt. I vår kärnkompetens ingår omfattande onlinedialoger kring olika teman och virtuella workshops och seminarier som stöder dem.

När den fysiska dialogen minskar är det viktigt att utveckla smarta strategier för digital kommunikation. Med flera decenniers erfarenhet erbjuder vi webbaserade lösningar för effektivt främjande av strategiarbete, ledning och förändringsprocesser.

Bibehåll en transparent dialog i det nya normala. Skapa en känsla av gemenskap och använd tiden tillsammans effektivt.

Läs mer om tjänsterna

Lägesbild

Tar fram intressegruppernas syn på företagets nuläge och utvecklingsområdena

Engagemang

Öka dina intressentgruppers engagemang genom att ge dem möjlighet att påverka förändringens gång

Effektivitet

Reagera snabbt och ta välgrundade beslut baserade på resultaten av onlinedialogen

Verktyg

Ge ledningen och cheferna verktyg för att kunna genomföra förändringen

Hittar du inte en lämplig tjänst?

Oroa dig inte, vi bygger en helhet som passar dina behov. Kontakta oss, tillsamman hittar vi en passande lösning!

Ta kontakt